Máte zájem o některé z našich titulů? Stačí nám napsat!

Sledujte nás na Bandcampu!  

Milan Guštar

Portrét skladatele Milana Guštara. Poslechněte si ukázku na Bandcamp. Máte zájem o toto CD? Napište nám. (*1963) Milan Guštar je skladatel, výtvarník, organolog, konstruktér elektronických a elektroakustických zařízení a programátor. Zabývá se interdisciplinárním výzkumem na pomezí vědy, techniky a umění, především matematickými a generativními principy v hudbě a umění, teorií tonálních systémů, elektronikou, informatikou a aplikovanou matematikou. Matematické principy a algoritmické ...

Miloš Štědroň

Portrét skladatele Miloše Štědroně. Poslechněte si ukázku na Bandcamp. Máte zájem o toto CD? Napište nám. (*1942) Miloš Štědroň je český skladatel, hudební vědec a pedagog. Vystudoval muzikologii a bohemistiku na Filosofické fakultě University J. E. Purkyně v Brně a skladbu na Janáčkově akademii múzických umění. Od sedmdesátých let 20. století působí jako pedagog na Masarykově univerzitě v Brně, ...

Pavel Zemek

Portrét skladatele Pavla Zemka. Listen to an excerpt on Bandcamp. Máte zájem o toto CD? Napište nám. (*1957) Pavel Zemek (vlastním jménem Pavel Novák) je jedním z nemnoha skladatelů, o nichž lze bez rozpaků říct, že se vyznačují mimořádnou originalitou. Již po mnoho let se věnuje průzkumu možností jednohlasu (unisona), a to na ploše od drobných skladeb ...

Petr Cígler

Portrét skladatele Petra Cíglera. Listen to an excerpt on Bandcamp. Máte zájem o toto CD? Napište nám. (*1978) Petr Cígler je hudební skladatel, hornista a chemik. Kompozici formálně nestudoval a věnuje se jí cíleně ve spolupráci s interprety a festivaly. Hudba je pro něj protiváhou k jeho vědeckému povolání a inspiruje ho k práci (v současné době vede vědecký tým Syntetické ...

Miroslav Pudlák

Portrét skladatele Miroslava Pudláka. Listen to an excerpt on Bandcamp. Máte zájem o toto CD? Napište nám. (*1961) Vystudoval skladbu na Pražské konzervatoři a hudební vědu na Karlově univerzitě v Praze a na Université de Paris. V roce 1985 založil ansámbl pro soudobou hudbu Agon a vedl jej jako umělecký vedoucí do roku 1990. Od roku ...

Slavomír Hořínka

Profil skladatele Slavomíra Hořínky. Listen to an excerpt on Bandcamp. Máte zájem o toto CD? Napište nám. (*1980) Hořínka žije a tvoří v Praze. Jeho hudební jazyk je zaměřen na redukci použitých prostředků a průzračnost hudební struktury. Jako výchozí materiál používá často melodické linie, harmonii nebo rytmickou strukturu odvozenou z analýzy zvuku nebo hudby „bez copyrightu” ...

Vít Zouhar

Portrét skladatele Víta Zouhara. Listen to an excerpt on Bandcamp. Máte zájem o toto CD? Napište nám. (*1966) Český skladatel a muzikolog, přednáší na Univerzitě Palackého v Olomouci. Studoval kompozici na JAMU a Hochschule für Musik und darstellende Kunst Graz a hudební vědu na Masarykově univerzitě. Napsal šest oper a na šedesát instrumentálních skladeb včetně kompozic orchestrálních a komorních, dále ...

Ivo Medek

Profil skladatele Ivo Medka. Listen to an excerpt on Bandcamp. Máte zájem o toto CD? Napište nám. (*1956) Absolvoval magisterské a poté i doktorské studium skladby na Janáčkově akademii múzických umění v Brně u Aloise Piňose. Na téže škole pedagogicky působí od roku 1999. V současnosti je profesorem kompozice a teorie kompozice, v letech 2002 až 2008 byl děkanem Hudební fakulty ...

Petr Kotík

Profil skladatele Petra Kotíka Listen to an excerpt on Bandcamp. Máte zájem o toto CD? Napište nám. (*1942) Skladatel, dirigent a flétnista Petr Kotík studoval v Praze a ve Vídni. Ještě na Pražské konzervatoři založil ansámbl pro novou hudbu Musica viva pragensis, s níž působil v letech 1961–64, a po návratu ze studií na vídeňské akademii pak QUaX Ensemble (1969–69). ...

Ivana Loudová

Profil skladatelky Ivany Loudové. Listen to an excerpt on Bancamp. Máte zájem o toto CD? Napište nám. (*1941) Ivana Loudová absolvovala skladbu na pražské konzervatoři u Miloslava Kabeláče, na Hudební fakultě AMU u Emila Hlobila a v umělecké aspirantuře na HAMU opět u M. Kabeláče. V roce 1971 obdržela stipendium francouzské vlády a studovala v Paříži u Oliviera Messiaena a André Joliveta, současně ...

Michal Rataj

Portrét skladatele Michala Rataje. Listen to an excerpt on Bandcamp. Máte zájem o toto CD? Napište nám. (*1975) Skladatel, producent a pedagog Michal Rataj vystudoval hudební vědu na Filozofické fakultě UK (1999) a skladbu na hudební fakultě amU (2003) u ivana Kurze a milana Slavického. Během studií absolvoval studijní pobyty ve Velké Británii a v Německu. Své doktorské studium ...

Jiří Kadeřábek

Portrét skladatele Jiřího Kadeřábka. Listen to an excerpt on Bandcamp. Máte zájem o toto CD? Napište nám. (*1978) Jiří Kadeřábek se narodil ve Zlíně do umělecky založené rodiny a velký vliv na něj zpočátku měla také silná a živá folklorní tradice tohoto regionu. Hrál, zpíval a později skládal jazzovou, rockovou a populární hudbu a věnoval se též literární, ...

Hanuš Bartoň

Portrét skladatele Hanuše Bartoně. Listen to an excerpt on Bandcamp. Máte zájem o toto CD? Napište nám. (*1960) Skladatel, klavírista, pedagog. Od roku 1975 studoval skladbu (Ilja Hurník) a klavír (Emil Leichner) na Pražské konzervatoři. Ve studiu pokračoval v letech 1981–1986 na hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze u Jiřího Pauera (skladba) a Jana Panenky ...

Petr Kofroň

Portrét skladatele Petra Kofroně. Listen to an excerpt on Bandcamp. Máte zájem o toto CD? Napište nám. (*1955) Petr Kofroň odešel v roce 1974 po absolutoriu gymnázia v Praze studovat skladbu na brněnskou Janáčkovu akademii múzických umění (třída Aloise Piňose). Vedle toho byl soukromým žákem Marka Kopelenta (1971–1979). V letech 1980–1988 učil teoretické předměty na Pedagogické ...

Michal Nejtek

Portrét skladatele Michala Nejtka. Listen to an excerpt on Bandcamp. Máte zájem o toto CD? Napište nám. (*1977) Vystudoval konzervatoř v Teplicích, obor skladba (u Václava Bůžka) a klavír (u Věry Vlkové; absolvoval Concertem in F George Gershwina za doprovodu Severočeské filharmonie Teplice). Ve studiu skladby pak pokračoval na hudební fakultě AMU v Praze pod vedením ...

A selection of pieces by Czech composers who have yet to complete their 40th*) revolution around the Sun – 2CD

Hudební informační středisko vydává 2CD mladých skladatelů do 40 let, kteří byli vybráni v loňské výzvě “Open Call pro skladatele do 40 let”. Ukázky vybraných skladeb současných mladých skladatelů si můžete poslechnout nebo stáhnout na našem Bandcamp profilu. Máte zájem o toto CD? Napište nám. CD 1 Matouš Hejl: Crossings Czech Philharmonic, ...

Nové 2 CD s hudbou českých skladatelů 21. stol.

2 CD s názvem „A selection of fine instrumental pieces by a number of Czech composers active at the beginning of the 21st century“ vzniklo jako výběr současných 11 českých skladatelů, kteří nejsou prezentováni na samostatném CD v sérii Composer Portraits. Listen to an excerpt on Bandcamp. Máte zájem o toto CD? Napište nám. CD ...

Feedbacks and Ties

Listen to an excerpt on Bandcamp. Máte zájem o toto CD? Napište nám. 1. Ta naše jediná a nejlepší (1991) .. 6:03 Jaroslav Kořán – zither, Horology of Dreamers, field recordings Michal Kořán – zither, Horology of Dreamers, Marek Hanzlík – prepared guitar 2. Asi si to pleteš (1984) .. 4:20 Oldřich Janota – ...

The 1960′ Generation – Czech Music Series 2

Listen to an excerpt on Bandcamp. Máte zájem o toto CD? Napište nám. Czech Music Series 2 – The 1960′ Generation Zbyněk Vostřák: Beautiful Gardener Petr Kotík: Spontano Marek Kopelent: A Few Minutes With An Oboist Jan Klusák: Variations on a theme by Gustav Mahler A Suplement to Czech Music Quarterly 2008/1 ...

Chamber Music – Czech Music Series 1

Listen to an excerpt on Bandcamp. Máte zájem o toto CD? Napište nám. Petr Kofroň: Tworl Pavel Zemek: Unison I for 4 saxophones Ivo Medek: Wings Ondřej Štochl: Tetralogue Martin Smolka: Oh, my admired c minor Peter Graham: String Quartet No. 3 “Lunch Break in the Factory of the Future” Suplement to Czech ...

Současná komponovaná hudba v ČR

Přehled aktuálních ansámblů, koncertních řad festivalů, které se věnují interpretaci soudobých českých skladatelů. ...