Pavel Zemek

Portrait of the composer Pavel Zemek.
CD / Digital download / Free streaming

(*1957)

Pavel Zemek (vlastním jménem Pavel Novák) je jedním z nemnoha skladatelů, o nichž lze bez rozpaků říct, že se vyznačují mimořádnou originalitou. Již po mnoho let se věnuje průzkumu možností jednohlasu (unisona), a to na ploše od drobných skladeb pro malé obsazení až po rozsáhlé orchestrální kompozice. Současně směřuje k využívání pouze konsonantních intervalů. Výsledkem jsou neokázale elegantní, pod povrchem však často technicky velice náročná díla plná pohybu, energie a rytmické a metrické vynalézavosti. Příznačná je pro Zemka zvuková plnost jeho skladeb (při zvolené kompoziční metodě vlastně nečekaná), a především jejich zvláštní barevnost – díky redukci na jednohlas či oktávy slyšíme nástrojové barvy jakoby v čisté podobě, „nezkreslené“ harmonií.
V myšlenkovém zázemí skladeb Pavla Zemka převažuje biblická tematika, přesto je jeho hudba zcela vzdálena tradicionalistickému „duchovnímu“ kýči. Zemkovo dílo je rozsáhlé, mnohé z jeho skladeb byly provedeny významnými interprety v Česku i v zahraničí a vydány na CD (např. v roce 2011 vydal britský label Champs Hill Records 24 preludií a fug pro klavír v podání Williama Howarda).

Zemek vystudoval skladbu na brněnské JAMU a absolvoval stipendijní stáže v Londýně u George Benjamina a v Paříži u Gérarda Griseye. V minulosti působil jako hobojista orchestru Janáčkova divadla, od roku 1989 je profesorem kompozice na Konzervatoři Brno.

Proroctví Izajášovo. Unisono pro sedm nástrojů (2005)
pro flétnu, klarinet, housle, violu, violoncello, harfu a klavír ____ 55:00

 1. Aria 1 ____4:04
 2. Aria 2 ____1:17
 3. Recitativo ____1:41
 4. Capriccio 1 ____0:53
 5. Capriccio 2 ____0:49
 6. Capriccio 3 ____0:54
 7. Capriccio 4 ____1:49
 8. Interludio 1 ____2:09
 9. Interludio 2 ____0:54
 10. Sintesi 1 (Richard Wagner / Perotinus) ____1:21
 11. Sintesi 2 (Leoš Janáček / Guillaume de Machaut) ____1:04
 12. Sintesi 3 (George Gershwin / Johannes Ockeghem) ____1:31
 13. Sintesi 4 (Francesco Landini / Vincent d ́Indy)____2:16
 14. Sintesi 5 “Folcloristico“ (Albert Roussel / Jacob Obrecht) ____1:26
 15. Sintesi 5 – Double 1 “Quasi una danza“ ____1:15
 16. Sintesi 5 – Double 2 “Quasi un canto“ ____0:57
 17. Sintesi 6 (Bohuslav Martinů / Josquin des Prez) ____2:14
 18. Analisi (Josquin des Prez / Bohuslav Martinů) ____1:43
 19. Sintesi 7 (Otakar Ostrčil / Adrian Willaert) ____2:15
 20. Sintesi 8, Capricci 1–5 (Erik Satie / Gesualdo da Venosa) ____3:13
 21. Aria 3 ____2:52
 22. Sintesi 9 (Max Reger / Andrea Gabrielli) ____1:33
 23. Sintesi 10, Capriccio – Pizzicato 1 (Jan P. Sweelinck / Alexander Scriabin) ____0:51
 24. Sintesi 11, Capriccio – Pizzicato 2 (Dietrich Buxtehude / Johann Strauss) ____0:39
 25. Sintesi 12, Capriccio (Stretto) – Pizzicato 3 (Domenico Scarlatti / Antonín Dvořák) ____0:07
 26. Sintesi 13, Capriccio – Pizzicato 4 (Georg Friedrich Händel / Bedřich Smetana) ____0:24
 27. Sintesi 14 (Johann Christian Bach / Hector Berlioz) ____1:04
 28. Sintesi 15, Giochi ritmici 1–5 (Johannes Brahms / Carl Philipp Emanuel Bach) ____2:06
 29. Sintesi 16 (Ludwig van Beethoven / Frédéric Chopin) ____1:32
 30. Sintesi 17 (Franz Liszt culminante / Franz Liszt tardivo) ____3:46
 31. Sintesi 18 (Franz Schubert / Linea dodecafonica) ____2:00
 32. Sintesi 19 (Gustav Mahler / Linea degli armonici naturali) ____0:55
 33. Sintesi 20 (Johann Sebastian Bach / Linea gregoriana e Coda) ____3:12

 

Brno Contemporary Orchestra
Pavel Šnajdr – dirigent

Michal Vojáček – flétna, Lukáš Daňhel – klarinet, Lukáš Mik – housle, Stanislav Vacek – viola, Katarína Madariová – violoncello, Ivana Švestková – harfa, Stanislav Slavíček – klavír