Pavel Zemek – nové CD

Portrét skladatele Pavla Zemka.
Máte zájem o toto CD? Napište nám.

(*1957)

Pavel Zemek (vlastním jménem Pavel Novák) je jedním z nemnoha skladatelů, o nichž lze bez rozpaků říct, že se vyznačují mimořádnou originalitou. Již po mnoho let se věnuje průzkumu možností jednohlasu (unisona), a to na ploše od drobných skladeb pro malé obsazení až po rozsáhlé orchestrální kompozice. Současně směřuje k využívání pouze konsonantních intervalů. Výsledkem jsou neokázale elegantní, pod povrchem však často technicky velice náročná díla plná pohybu, energie a rytmické a metrické vynalézavosti. Příznačná je pro Zemka zvuková plnost jeho skladeb (při zvolené kompoziční metodě vlastně nečekaná), a především jejich zvláštní barevnost – díky redukci na jednohlas či oktávy slyšíme nástrojové barvy jakoby v čisté podobě, „nezkreslené“ harmonií.
V myšlenkovém zázemí skladeb Pavla Zemka převažuje biblická tematika, přesto je jeho hudba zcela vzdálena tradicionalistickému „duchovnímu“ kýči. Zemkovo dílo je rozsáhlé, mnohé z jeho skladeb byly provedeny významnými interprety v Česku i v zahraničí a vydány na CD (např. v roce 2011 vydal britský label Champs Hill Records 24 preludií a fug pro klavír v podání Williama Howarda).

Zemek vystudoval skladbu na brněnské JAMU a absolvoval stipendijní stáže v Londýně u George Benjamina a v Paříži u Gérarda Griseye. V minulosti působil jako hobojista orchestru Janáčkova divadla, od roku 1989 je profesorem kompozice na Konzervatoři Brno.

The Prophecy of Isaiah. Unison for Seven Instruments (2005)
for flute, clarinet, violin, viola, cello, harp and piano ____ 55:00

 1. Aria 1 ____4:04
 2. Aria 2 ____1:17
 3. Recitativo ____1:41
 4. Capriccio 1 ____0:53
 5. Capriccio 2 ____0:49
 6. Capriccio 3 ____0:54
 7. Capriccio 4 ____1:49
 8. Interludio 1 ____2:09
 9. Interludio 2 ____0:54
 10. Sintesi 1 (Richard Wagner / Perotinus) ____1:21
 11. Sintesi 2 (Leoš Janáček / Guillaume de Machaut) ____1:04
 12. Sintesi 3 (George Gershwin / Johannes Ockeghem) ____1:31
 13. Sintesi 4 (Francesco Landini / Vincent d ́Indy)____2:16
 14. Sintesi 5 “Folcloristico“ (Albert Roussel / Jacob Obrecht) ____1:26
 15. Sintesi 5 – Double 1 “Quasi una danza“ ____1:15
 16. Sintesi 5 – Double 2 “Quasi un canto“ ____0:57
 17. Sintesi 6 (Bohuslav Martinů / Josquin des Prez) ____2:14
 18. Analisi (Josquin des Prez / Bohuslav Martinů) ____1:43
 19. Sintesi 7 (Otakar Ostrčil / Adrian Willaert) ____2:15
 20. Sintesi 8, Capricci 1–5 (Erik Satie / Gesualdo da Venosa) ____3:13
 21. Aria 3 ____2:52
 22. Sintesi 9 (Max Reger / Andrea Gabrielli) ____1:33
 23. Sintesi 10, Capriccio – Pizzicato 1 (Jan P. Sweelinck / Alexander Scriabin) ____0:51
 24. Sintesi 11, Capriccio – Pizzicato 2 (Dietrich Buxtehude / Johann Strauss) ____0:39
 25. Sintesi 12, Capriccio (Stretto) – Pizzicato 3 (Domenico Scarlatti / Antonín Dvořák) ____0:07
 26. Sintesi 13, Capriccio – Pizzicato 4 (Georg Friedrich Händel / Bedřich Smetana) ____0:24
 27. Sintesi 14 (Johann Christian Bach / Hector Berlioz) ____1:04
 28. Sintesi 15, Giochi ritmici 1–5 (Johannes Brahms / Carl Philipp Emanuel Bach) ____2:06
 29. Sintesi 16 (Ludwig van Beethoven / Frédéric Chopin) ____1:32
 30. Sintesi 17 (Franz Liszt culminante / Franz Liszt tardivo) ____3:46
 31. Sintesi 18 (Franz Schubert / Linea dodecafonica) ____2:00
 32. Sintesi 19 (Gustav Mahler / Linea degli armonici naturali) ____0:55
 33. Sintesi 20 (Johann Sebastian Bach / Linea gregoriana e Coda) ____3:12

 

Brno Contemporary Orchestra
Pavel Šnajdr – conductor

Michal Vojáček – flute, Lukáš Daňhel – clarinet, Lukáš Mik – violin, Stanislav Vacek – viola, Katarína Madariová – cello Ivana Švestková – harp, Stanislav Slavíček – piano