Mojmír Sobotka

POZNÁMKY K 11. VYDÁNÍ „OPERY“ A. HOSTOMSKÉ a kol.
Poznámky ke knize Dalibora Janoty Česká a světová opereta