Hanuš Bartoň

Portrait of the composer Hanuš Bartoň.
CD / Digital download / Free streaming

(*1960)

Skladatel, klavírista, pedagog. Od roku 1975 studoval skladbu (Ilja Hurník) a klavír (Emil Leichner) na Pražské konzervatoři. Ve studiu pokračoval v letech 1981–1986 na hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze u Jiřího Pauera (skladba) a Jana Panenky (klavír). Své odborné vzdělání si rozšířil o aspiranturu na katedře skladby HAMU pod vedením Svatopluka Havelky. Absolvoval několik kurzů a stáží v zahraničí, mj. u Franka Donatoniho v Sieně v roce 1985. V současnosti působí jako profesor na katedře skladby HAMU, kde vyučuje hlavní obor skladba; od roku 2010 je vedoucím této katedry. O své tvorbě, kompozičních postupech a české soudobé hudbě přednášel rovněž v zahraničí (Univerzita umění v Astaně, Kazachstán, 2013; Conservatorio G. Nicolini Piacenza, Itálie, 2014). Převážná část skladatelské tvorby Hanuše Bartoně je věnována instrumentální hudbě. Bartoň je však autorem i hudebně dramatických děl, několika vokálních skladeb a cyklů a věnuje se také elektroakustické hudbě. Ve své tvorbě se snaží o organické propojení značně odlehlých stylových a žánrových východisek do uceleného kompozičního tvaru. Bartoň je rovněž autorem scénické hudby k více než dvaceti divadelním představením.
Je zakládajícím členem souboru pro interpretaci soudobé hudby MoEns, členem sdružení skladatelů a interpretů soudobé hudby Ateliér ‘90 a od roku 2001 členem hudebního odboru Umělecké besedy. Hanuš Bartoň působí jako interpret-klavírista s převahou repertoáru soudobé hudby. Se souborem MoEns každoročně uvádí premiéry nové české a zahraniční tvorby (mimo jiné účast na festivalech v Německu, Anglii, Francii, Itálii, Kanadě, Mongolsku, Ukrajině a v dalších zemích, dále každoročně řada koncertů v ČR). Uskutečnil řadu nahrávek pro Český rozhlas i zahraniční rozhlasové stanice (např. Deutschlandfunk) a podílel se na vzniku mnoha CD. Jako klavírista uskutečnil i několik nahrávek CD s historickou hudbou. V této oblasti se programově věnuje méně frekventovanému, ale hudebně podnětnému repertoáru.

CD
1.–3. Quintet–Concerto for clarinet and string quartet

(1993, rev. 2008) ….. 22:29
1. Moderato ….. 11:06 2. Vivo ….. 7:193. Moderato ….. 4:04
Kamil Doležal – klarinet, Martinů Quartet (Lubomír Havlák, Petr Maceček – violin, Jan Jíša – viola, Jitka Vlašánková – violoncello)

4. Passing of Time for flute, clarinet, viola, violoncello, piano and synthesizer (1999) ….. 11:29
Lenka Kozderková – flute, Kamil Doležal – clarinet, Ludmila Sovadinová – viola, Milada Strašilová – violoncello, Hanuš Bartoň – piano,
Miroslav Pudlák – synthesizer

5. In D for clarinet and electroacoustic track (2004) ….. 9:44
Kamil Doležal – clarinet

6.–8. Music for Large Orchestra (1993) ….. 35:51
6. Moderato ….. 13:38 7. Adagio ….. 10:24 8. Un poco vivace ….. 11:49
Symphony Orchestra of the Czech Radio, cond. Ondřej Kukal


CD is available with CMQ 2015/2