Jiří Kadeřábek

Portrait of the composer Jiří Kadeřábek.
CD / Digital download / Free streaming

(*1978)

Jiří Kadeřábek se narodil ve Zlíně do umělecky založené rodiny a velký vliv na něj zpočátku měla také silná a živá folklorní tradice tohoto regionu. Hrál, zpíval a později skládal jazzovou, rockovou a populární hudbu a věnoval se též literární, výtvarné, scénické a filmové tvorbě. Po přesunutí do Prahy studoval převážně nonartificiální skladbu a klavír na Konzervatoři Jaroslava Ježka a poté již výlučně artificiální skladbu na Akademii múzických umění, kde v roce 2012 získal titul Ph.D. Během studia se zúčastnil několika skladatelských workshopů, rezidencí a soukromých konzultací v České republice, Nizozemí, Francii, Itálii a USA; zejména pak v roce 2005 tříměsíční rezidence pro skladatele La Sacem v Paříži, díky níž se seznámil s nejnovějšími kompozičními metodami a technologiemi. Stipendium Erasmus na Královské konzervatoři v Haagu ve školním roce 2008/2009 pro něj znamenalo určité ohlédnutí a začlenění dřívějších tvůrčích i interpretačních zkušeností do multižánrových a multimediálních skladeb. Následující rok pak na pozvání a pod vedením Tristana Muraila strávil jako Fulbright Scholar na Kolumbijské univerzitě v New Yorku, kde nakonec vznikla určitá platforma pro jeho tvorbu a kam se dosud často vrací. Kadeřábkova hudba, „zachycující svérázně asociativní obraz“ (New York Times), „řemeslně zvládnutá a neodolatelná svým hravým škádlením“ (New York Arts), „připomínající Picassovy kubistické obrazy“, „usilující o anulování vývoje a logické asociace, nastolení bezčasí“ a „téměř vždy odhalující nějaký zlomyslný zvrat, podivně šokující, a přesto v nesporném souladu se skladbou“ (BBC) získala mnoho ocenění a nominací, byla objednána a provedena tělesy jako jsou BBC Symphony Orchestra, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, PKF – Prague Philharmonia, Anhaltische Philharmonie, Slovenský filharmonický sbor, New Juilliard Ensemble, Ostravská Banda, Orchestr Berg, Fourbythree, Sybarite5, Ensemble Montage, Ensemble Calliopée a Fama Quartet, festivaly jako jsou MoMA Summergarden, Pražské jaro, Moving Sounds, Music with a View, Trieste Prima, Noorderzon, Ostrava Days a Contempuls a byla vysílána rozhlasovými a televizními stanicemi jako jsou BBC, Český rozhlas a televize, VPRO a OOG (Nizozemí), Magyar Rádió a Radio Slovenija. V roce 2012 Kadeřábkova skladba reprezentovala Českou republiku na Mezinárodní tribuně skladatelů IRC ve Stockholmu.

Ve své tvorbě Kadeřábek konfrontuje různé kompoziční přístupy, využívá techniky počítačem podporované skladby a integruje principy nebo fragmenty historické, stejně jako jazzové, popové a rockové hudby. Často pracuje s mikrointervaly, dále s nahranými reálnými zvuky, zakomponovanými do hudební struktury, a konečně s různými divadelními prvky. Jeho skladby většinou obsahují určitý politický či sociální akcent a mnoho významových rovin; sám autor je vidí „jako mnohoúhelníky s vnitřními stranami ze zrcadel, díky nimž se dá na každou stranu znovu a znovu pohlížet pokaždé z jiné perspektivy“. Skladatelé a hudebníci Leoš Janáček, Charles Ives, Tristan Murail, Heiner Goebbels, Helmut Oehring, Chick Corea, Herbie Hancock a David Bowie, výtvarníci a performeři Andy Warhol, Richard Prince a Marina Abramović, filmaři David Lynch a Jan Švankmajer a spisovatelé Bohumil Hrabal, Fjodor Michajlovič Dostojevskij a Haruki Murakami znamenají pro Kadeřábka trvalé vzory a zdroje inspirace. On sám však nikdy netuší, kam se bude jeho vlastní tvorba dále ubírat. „Skladatel Jiří Kadeřábek je bytostně tvůrčím člověkem mnoha talentů, širokých zájmů a nevšední schopnosti překračovat sebe sama – málokdo je ochoten netrvat na dosaženém tak jako on. Překvapuje.“ (Czech Music Quarterly).
www.jirikaderabek.com

1. Basic Prague (2007) …… 11:41
Ensemble MoEns, cond. Miroslav Pudlák

2. La Riemersione di Venezia (2008) …… 10:13
Ondřej Martinovský – viola, Balázs Adorján – violoncello

3. From an Unshot Movie (2008) …… 9:50
Daniel Skála – cimbalom, Nóra Füzi – piano

4. Bridges (2013) …… 13:12
Daniel Skála – cimbalom, Ostravská banda, cond. Ondřej Vrabec, Live recording

5. Technological Progress (2011) …… 11:58
Ostravská banda, cond. Barbara Kler, Live recording


CD is available with CMQ 2014/4