Ivana Loudová

Portrait of the composer Ivana Loudová.
CD / Digital download / Free streaming

(*1941)

Ivana Loudová absolvovala skladbu na pražské konzervatoři u Miloslava Kabeláče, na Hudební fakultě AMU u Emila Hlobila a v umělecké aspirantuře na HAMU opět u M. Kabeláče. V roce 1971 obdržela stipendium francouzské vlády a studovala v Paříži u Oliviera Messiaena a André Joliveta, současně absolvovala stáž v experimentálním studiu Centre Bourdan při ORTF u Pierra Schaeffera. Po ukončení studií (1972) se věnovala skladatelské profesi ve svobodném povolání, spolupracovala s rozhlasem, divadly a filmem. V letech 1980 a 1997 pobývala jako composer-in-residence u american Wind Symphony Orchestra (Pittsburgh, USA), pro který napsala řadu skladeb (Chorale, Hymnos, Concerto, Magic concerto, Dramatic concerto, Luminous voice). Její skladby získaly ceny v domácích i zahraničních skladatelských soutěžích (Jihlava, Jirkov, Olomouc, Praha, Mannheim, Arezzo, Moskva, Verona). V roce 1993 obdržela Heidelberskou uměleckou cenu. Vedla skladatelské kurzy v USA, v Německu a v Rakousku. Od roku 1992 působí pedagogicky na katedře teorie a dějin hudby a na katedře skladby HAMU, od roku 2006 jako profesorka skladby. V roce 1996 založila i Studio N, se kterým rozvíjí řadu aktivit v oblasti poznávání hudby 20. a 21. století. Je autorkou hudebně teoretické knihy Moderní notace a její interpretace (vydalo Ediční centrum AMU, 1998).

Ve svých skladbách uplatňuje modalitu a techniky nové hudby. Zaměřuje se převážně na komorní, symfonickou a sborovou tvorbu. Významnou část její kompoziční činnosti tvoří skladby pro děti. K jejím nejznámějším orchestrálním skladbám patří Spleen – Hommage à Charles Baudelaire a Chorál pro orchestr, které byly inspiračním zdrojem pro vznik více než 500 výtvarných děl, vystavených na společné výstavě „Vom Ohr zum Auge“ v Mnichově (1994), dále dvě symfonie, Koncert pro komorní orchestr, baletní hudba Rhapsody in Black. Z komorních skladeb lze zmínit např. Air a Due Boemi, Gnómai – trio pro soprán, flétnu a harfu, Druhý smyčcový kvartet „Památce Bedřicha Smetany“, Nokturno pro violu a smyčce, Monument pro varhany, Veni etiam pro 6 dechových nástrojů v prostoru, Planeta ptáků I–III, Canto solitario nebo písňový cyklus Lunovis. U mladých interpretů jsou v oblibě její sonáty s klavírem (houslová, klarinetová a trombonová). K významným vokálním skladbám Ivany Loudové patří Kurošio – dramatická freska pro soprán a smíšený sbor, Malá vánoční kantáta pro dětský sbor, trubku a harfu, Sonetto per voci bianche, Italský triptych pro smíšený sbor, Štěstí pro smíšený a dětský sbor, Malá večerní hudba pro hoboj a smíšený sbor, Mudrosloví, kantáta pro sóla, dětský sbor, zobcové flétny a bicí, Poselství pro velký chlapecký sbor aj.
Skladby Ivany Loudové byly vydány v nakladatelstvích Panton, Supraphon, C. F. Peters, G. Schirmer, Joshua Corp., Computer Music, BIM Editions, Edizioni Suvini-Zerboni, Schott International a Editio Bärenreiter.

1. Sinfonia numerica per orchestra da camera (2006) ….. 11:45
Prague Chamber Orchestra Without Conductor, Live performance at 61st Prague Spring festival, 2006

2. Forgetful Angel (2012) ….. 6:05
Karel Dohnal – clarinet, Live performance in Prague, 2012

3. Good Samaritan (2012) ….. 11:30
For percussion and organ, after a picture by Jan Zrzavý, Oleg Sokolov – percussion, Drahoslav Gric – organ, Live performance in Prague, 2013

4. Canto solitario (2002) ….. 10:02
Roman Patočka – violin, Live performance in Prague, 2003

5. Planet of Birds III (2009) ….. 16:26
A meditation for flute and electronics, Lenka Kozderková – flute, Live performance in Olomouc, 2013

6. Double Concerto for Violin, Percussion and Strings (1989) ….. 20:04
Ivan Ženatý – violin, Oleg Sokolov – percussion, Roxy Ensemble, Marko Ivanović – conductor, Live performance in Prague, 2008

CD is available with CMQ 2014/2