Milan Guštar

Portrét skladatele Milana Guštara.
CD on Bandcamp!

(*1963)
Milan Guštar je skladatel, výtvarník, organolog, konstruktér elektronických a elektroakustických zařízení a programátor. Zabývá se interdisciplinárním výzkumem na pomezí vědy, techniky a umění, především matematickými a generativními principy v hudbě a umění, teorií tonálních systémů, elektronikou, informatikou a aplikovanou matematikou. Matematické principy a algoritmické postupy využívá od počátku 80. let také při vytváření svých hudebních kompozic, zvukových a intermediálních instalací a vizuálních děl, které jsou často ovlivněny minimalismem. Jako vědec a pedagog působí na pražské Akademii múzických umění. Publikuje v odborných i populárních časopisech, je spoluautorem mnoha knižních textů a autorem dvojsvazkové encyklopedické knihy Elektrofony, která na tisíci stranách mapuje historii elektrofonických a elektronických hudebních nástrojů, podává přehled o principech jejich činnosti a ukazuje je v širších technických i historických souvislostech. Některé jeho práce lze najít na www.uvnitr.cz.

1. Densatio in 128 edo for electronically manipulated virtual microtonal mechanical piano____21:16

2. Flex Nr. 33 – Do nut for K-S algorithm and sine waves____18:17

3. 240× Four Seasons for virtual piano and theremin (excerpt)____39:44