Slavomír Hořínka

Portrait of the composer Slavomír Hořínka.
CD / Digital download / Free streaming

(*1980)

Hořínka žije a tvoří v Praze. Jeho hudební jazyk je zaměřen na redukci použitých prostředků a průzračnost hudební struktury. Jako výchozí materiál používá často melodické linie, harmonii nebo rytmickou strukturu odvozenou z analýzy zvuku nebo hudby „bez copyrightu” (chorál, etnická hudba apod.). Ve skladbách z poslední doby také zkoumá staré nástroje a prostorový aspekt hudby.

Hořínka působí jako docent na katedře skladby Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze (HAMU). Vystudoval housle na Konzervatoři Pardubice a následně na HAMU skladbu ve třídě Ivana Kurze (1999–2004). V roce 2008 získal tamtéž doktorský titul pod vedením Hanuše Bartoně. Jeho díla provedla mimo jiné Česká filharmonie, Orchestr BERG, Bennewitzovo kvarteto, Capella Mariana, Tiburtina Ensemble, Solamente naturali a další, a to na významných scénách u nás i v zahraničí.

CD
1. Trust in Heart (2016-2018) ….. 10:54
Magdalena Bajuszová – piano

2. A Pocket Guide to Bird Flight (2014-2015, version for large ensemble 2018) ….. 10:06
BERG Orchestra cond. by Peter Vrábel

3. Thursday and May the Lord Forgive You (2016) ….. 15:50
Markéta Cukrová – mezzo-soprano
Prague Modern cond. by Jan Rybář

4. Songs of Immigrants (2013-2014, rev. 2016) ….. 23:41
Bennewitz Quartet

CD is available with CMQ 2019/2