Ivo Medek

Portrait of the composer Ivo Medek.
CD / Digital download / Free streaming

(*1956)

Absolvoval magisterské a poté i doktorské studium skladby na Janáčkově akademii múzických umění v Brně u Aloise Piňose. Na téže škole pedagogicky působí od roku 1999. V současnosti je profesorem kompozice a teorie kompozice, v letech 2002 až 2008 byl děkanem Hudební fakulty a od roku 2010 byl rektorem JAMU.
Ivo Medek zkomponoval více než padesát orchestrálních, komorních a elektroakustických skladeb včetně pěti oper a celovečerních multimediálních projektů. Řada jeho děl byla provedena na významných pódiích v Evropě, Americe i Asii (Varšavský podzim,Darmstadtské prázdninové kurzy, World New Music Days Hong Kong, WienerFestwochen, Moscow Autumn, Pražské jaro, Melos-Étos, VN:M Graz, Kraakgiujden Amsterdam, New Music Week Shanghai, Pianodrom, Grabenfest, Cluj Modern aj.)předními sólisty a soubory (např. Carin Levine, Gareth Davis, Daniel Kienzy, ensemblerecherche, Aeolian Trio, PluralEnsemble, Moscow Contemporary Music Ensemble, Zeitgeist Ensemble aj.) a nahrána na CD i pro média u nás i v zahraničí.
Rozsáhlá je Medkova přednášková činnost, ať již na mezinárodních konferencích, nebo prezentace tvorby v hudebních centrech a univerzitách v Evropě (Mannheim, Darmstadt, Haag, Rotterdam, Zwolle, Enschede, Gesselschaft für Neue Musik Köln, Vídeň, Štýrský Hradec, Bydhošť, Gdaňsk, Varšava, Kyjev, Salzburg, Lisabon, Porto, Bělehrad, Tirana,Osijek aj.) i USA (California Institute of the Arts, UC Santa Barbara, UC Riverside, UC Davis, California State University, University of Southern California, University ofNorth Texas, Chapman University aj.) a Asii, jakož i činnost publikační (desítky textů v odborném i denním tisku).
Z celé řady odborných publikací je třeba zmínit monografie Úvod do procesuality jako komplexní kompoziční metody nebo Řád hudebního díla a obecné principy jehorealizace (společně s Aloisem Piňosem). Oba tituly vyšly i v anglickém překladu. Ivo Medek je spoluzakladatelem Ars incognita, jednoho z prvních českých souborů pro soudobou hudbu (1984) a souboru Ensemble Marijan (1999) specializujícího se na improvizovanou hudbu a multimediální realizace. Je dále spoluzakladatelem a organizátorem pravidelné mezinárodní konference Musica Nova a mezinárodních kurzů pro skladatele a perkusionisty Percussion Workshop Trstěnice. Spolupracuje na projektu aktivace kreativity u dětí a mládeže prostřednictvím improvizačních a kompozičních technik. Ivo Medek je rovněž ředitelem mezinárodního hudebního festivalu s dvacetiletou tradicí Setkávání nové hudby Plus.He studied composition at the Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno (with Alois Piňos), where he received a master’s degree anddoctorate. Since 1999, he has taught there. At the present time, he is professor of composition and theory of composition; between 2002 and 2008, he was the dean of the Faculty of Music; and since 2010, he has held the post of President of the Academy.

CD
1. Alter-ego 
(2016) ….. 18:57
Double concerto for bass clarinet, piano and orchestra
Gareth Davis – bass clarinet, Sára Medková – piano,
Moravian Philharmonic Orchestra, cond. Petr Vronský

2. Wings (2005) ….. 10:07
members of ensemble recherche joined by student of the Janáček Academy of Music and Performing Arts workshop concert, cond. Zsolt Nagy,
live recording

3. Grain (2004) ….. 20:53
Concerto for flute and Orchestra
Carin Levine – flute, Janáček Philharmonic Ostrava, cond. Petr Vronský

4. Immemorial Shapes (2012) ….. 15:59
Israel Contemporary Players, cond. Zsolt Nagy

CD is available with CMQ 2016/2