HUDEBNÍ INFORMAČNÍ STŘEDISKO, O.P.S.

člen IAMIC   Mezinárodní asociace hudebních informačních středisek

Kontakt

Hudební informační středisko, o.p.s.
Besední 3, 118 00 Praha 1
Tel: kancelář, redakce, archiv – 257 312 422
E-mail:  

Poslání 
Hudební informační středisko informuje o českém hudebním životě a propaguje současnou českou hudební tvorbu na domácí i mezinárodní úrovni.

Činnost
HIS shromažďuje dokumentaci o českých soudobých skladatelích, hudebnících a událostech, vede archiv not a nahrávek, zprostředkovává kontakty, poskytuje informace o českém hudebním životě, pořádá přednášky, kurzy, koncerty a vydává publikace (viz níže). Veřejnosti slouží i knihovna Hudebního informačního střediska, základní knihovna se specializovaným fondem, zapsaná v evidenci knihoven (pod č. 6603/2018) Ministerstva kultury ČR.

Zdroje financování
HIS poskytuje své služby díky grantům Ministerstva kultury ČR, hlavního města Prahy, Nadace Český hudební fond a z jiných veřejných zdrojů.
Činnost HIS podpoří Magistrát hl. města Prahy v roce 2024 částkou 260.000 Kč.

Publikace
1. Czech Music Quarterly – čtvrtletník v angličtině
2. HIS Voice – dvouměsíčník v češtině, od r. 2015 jen v internetové verzi.
3. Composer Portraits – řada CD s profily českých skladatelů
4. Současná komponovaná hudba v ČR – CZENG

Informační memorandum HIS ke GDPR zde.


Knihovna
Knihovna Hudebního informačního střediska je otevřena úterý a čtvrtek od 10.00 do 16.00 hodin po předchozí domluvě.
Knihovna HIS pro vás funguje od 1. 7. do 31. 8. v prázdninovém režimu. Osobní návštěvy si prosím objednejte e-mailem.
Kontaktní osoba: Ondřej Čihák, telefon – 257 312 422, email – 

Knihovní řád
Poučení o ochraně osobních údajů
Rešeršní služby

Dokumentace a archiv 
Veřejný archiv HIS disponuje největší sbírkou partitur děl českých skladatelů vzniklých převážně od r. 1945 do současnosti. Dále v něm najdete CD, LP a magnetofonové nahrávky s hudbou českých soudobých skladatelů, knihy, časopisy a kopie článků. HIS je v kontaktu s knihovnami, vydavateli, organizátory festivalů v ČR a poskytuje všestranný informační servis o české vážné hudbě. HIS rozvíjí multimediální databázi děl českých skladatelů na internetu pod adresou: www.musicbase.cz. Na stránkách HIS též najdete seznamy úmrtí hudebníků, přehled výročí, události v české hudbě, přehled soutěží a kurzů, zprávy a další informace.

Zaměstnanci a spolupracovníci 

Petr Bakla – ředitel
Monika Havlová – manažerka
Ondřej Čihák – správce archivu a databáze
Petr Ferenc – časopis HIS Voice, šéfredaktor
Matěj Kratochvíl – časopis HIS Voice, redaktor
Ian Mikyska – časopis Czech Music Quarterly, redaktor

Fakturační údaje:

Hudební informační středisko, o.p.s.
Besední 3, 118 00 Praha 1

IČO: 25091328
DIČ: CZ 25091328
Datová schránka: 773jc3i
Číslo účtu: 2200221325/2010 (FIO banka)
IBAN: CZ8020100000002200221325
BIC / Swift kód: FIOBCZPPXXX