Pavel Zemek – nové CD

Portrét skladatele Pavla Zemka. Máte zájem o toto CD? Napište nám. (*1957) Pavel Zemek (vlastním jménem Pavel Novák) je jedním z nemnoha skladatelů, o nichž lze bez rozpaků říct, že se vyznačují mimořádnou originalitou. Již po mnoho let se věnuje průzkumu možností jednohlasu (unisona), a to na ploše od drobných skladeb pro malé obsazení až po rozsáhlé orchestrální kompozice. Současně směřuje k využívání pouze … Read more

Petr Cígler

Portrét skladatele Petra Cíglera. Máte zájem o toto CD? Napište nám. (*1978) Petr Cígler je hudební skladatel, hornista a chemik. Kompozici formálně nestudoval a věnuje se jí cíleně ve spolupráci s interprety a festivaly. Hudba je pro něj protiváhou k jeho vědeckému povolání a inspiruje ho k práci (v současné době vede vědecký tým Syntetické nanochemie na Akademii věd ČR). Zajímá ho organizace zvuků a manipulace s nimi, … Read more

Miroslav Pudlák

Portrét skladatele Miroslava Pudláka. Máte zájem o toto CD? Napište nám. (*1961) Vystudoval skladbu na Pražské konzervatoři a hudební vědu na Karlově univerzitě v Praze a na Université de Paris. V roce 1985 založil ansámbl pro soudobou hudbu Agon a vedl jej jako umělecký vedoucí do roku 1990. Od roku 1995 až dodnes jako skladatel a dirigent pravidelně pracuje se souborem pro … Read more

Slavomír Hořínka

Profil skladatele Slavomíra Hořínky. Máte zájem o toto CD? Napište nám. (*1980) Hořínka žije a tvoří v Praze. Jeho hudební jazyk je zaměřen na redukci použitých prostředků a průzračnost hudební struktury. Jako výchozí materiál používá často melodické linie, harmonii nebo rytmickou strukturu odvozenou z analýzy zvuku nebo hudby „bez copyrightu” (chorál, etnická hudba apod.). Ve skladbách z poslední doby také zkoumá … Read more

Vít Zouhar

Máte zájem o toto CD? Napište nám. (*1966) Český skladatel a muzikolog, přednáší na Univerzitě Palackého v Olomouci. Studoval kompozici na JAMU a Hochschule für Musik und darstellende Kunst Graz a hudební vědu na Masarykově univerzitě. Napsal šest oper a na šedesát instrumentálních skladeb včetně kompozic orchestrálních a komorních, dále tvoří zvukové instalace, audiovizuální skladby a hudební hry. V roce 2001 spoluzaložil program Slyšet jinak, … Read more

Ivo Medek

Máte zájem o toto CD? Napište nám. (*1956) Absolvoval magisterské a poté i doktorské studium skladby na Janáčkově akademii múzických umění v Brně u Aloise Piňose. Na téže škole pedagogicky působí od roku 1999. V současnosti je profesorem kompozice a teorie kompozice, v letech 2002 až 2008 byl děkanem Hudební fakulty a od roku 2010 byl rektorem JAMU. Ivo Medek zkomponoval více než padesát orchestrálních, … Read more

Petr Kotík

Máte zájem o toto CD? Napište nám. (*1942) Skladatel, dirigent a flétnista Petr Kotík studoval v Praze a ve Vídni. Ještě na Pražské konzervatoři založil ansámbl pro novou hudbu Musica viva pragensis, s níž působil v letech 1961–64, a po návratu ze studií na vídeňské akademii pak QUaX Ensemble (1969–69). V roce 1970, krátce po svém příchodu do Spojených států, založil S.E.M. Ensemble, který byl v roce … Read more

Ivana Loudová

Máte zájem o toto CD? Napište nám. (*1941) Ivana Loudová absolvovala skladbu na pražské konzervatoři u Miloslava Kabeláče, na Hudební fakultě AMU u Emila Hlobila a v umělecké aspirantuře na HAMU opět u M. Kabeláče. V roce 1971 obdržela stipendium francouzské vlády a studovala v Paříži u Oliviera Messiaena a André Joliveta, současně absolvovala stáž v experimentálním studiu Centre Bourdan při ORTF u Pierra Schaeffera. Po ukončení studií (1972) se věnovala … Read more

Michal Rataj

Máte zájem o toto CD? Napište nám. (*1975) Skladatel, producent a pedagog Michal Rataj vystudoval hudební vědu na Filozofické fakultě UK (1999) a skladbu na hudební fakultě amU (2003) u ivana Kurze a milana Slavického. Během studií absolvoval studijní pobyty ve Velké Británii a v Německu. Své doktorské studium stále více orientoval na oblast elektroakustické hudby, radioartu a zvukové performance. je absolventem Fulbrightova stipendia … Read more

Jiří Kadeřábek

Máte zájem o toto CD? Napište nám. (*1978) Jiří Kadeřábek se narodil ve Zlíně do umělecky založené rodiny a velký vliv na něj zpočátku měla také silná a živá folklorní tradice tohoto regionu. Hrál, zpíval a později skládal jazzovou, rockovou a populární hudbu a věnoval se též literární, výtvarné, scénické a filmové tvorbě. Po přesunutí do Prahy studoval převážně nonartificiální skladbu a klavír na … Read more