Milan Guštar

Portrét skladatele Milana Guštara. Poslechněte si ukázku na Bandcamp. Máte zájem o toto CD? Napište nám. (*1963) Milan Guštar je skladatel, výtvarník, organolog, konstruktér elektronických a elektroakustických zařízení a programátor. Zabývá se interdisciplinárním výzkumem na pomezí vědy, techniky a umění, především matematickými a generativními principy v hudbě a umění, teorií tonálních systémů, elektronikou, informatikou a aplikovanou matematikou. Matematické principy a algoritmické postupy využívá od počátku 80. let … Read more

Miloš Štědroň

Portrét skladatele Miloše Štědroně. Poslechněte si ukázku na Bandcamp. Máte zájem o toto CD? Napište nám. (*1942) Miloš Štědroň je český skladatel, hudební vědec a pedagog. Vystudoval muzikologii a bohemistiku na Filosofické fakultě University J. E. Purkyně v Brně a skladbu na Janáčkově akademii múzických umění. Od sedmdesátých let 20. století působí jako pedagog na Masarykově univerzitě v Brně, kde byl roku 1994 jmenován … Read more

Pavel Zemek

Portrét skladatele Pavla Zemka. Listen to an excerpt on Bandcamp. Máte zájem o toto CD? Napište nám. (*1957) Pavel Zemek (vlastním jménem Pavel Novák) je jedním z nemnoha skladatelů, o nichž lze bez rozpaků říct, že se vyznačují mimořádnou originalitou. Již po mnoho let se věnuje průzkumu možností jednohlasu (unisona), a to na ploše od drobných skladeb pro malé obsazení až po rozsáhlé … Read more

Petr Cígler

Portrét skladatele Petra Cíglera. Listen to an excerpt on Bandcamp. Máte zájem o toto CD? Napište nám. (*1978) Petr Cígler je hudební skladatel, hornista a chemik. Kompozici formálně nestudoval a věnuje se jí cíleně ve spolupráci s interprety a festivaly. Hudba je pro něj protiváhou k jeho vědeckému povolání a inspiruje ho k práci (v současné době vede vědecký tým Syntetické nanochemie na Akademii věd ČR). … Read more

Miroslav Pudlák

Portrét skladatele Miroslava Pudláka. Listen to an excerpt on Bandcamp. Máte zájem o toto CD? Napište nám. (*1961) Vystudoval skladbu na Pražské konzervatoři a hudební vědu na Karlově univerzitě v Praze a na Université de Paris. V roce 1985 založil ansámbl pro soudobou hudbu Agon a vedl jej jako umělecký vedoucí do roku 1990. Od roku 1995 až dodnes jako skladatel … Read more

Slavomír Hořínka

Profil skladatele Slavomíra Hořínky. Listen to an excerpt on Bandcamp. Máte zájem o toto CD? Napište nám. (*1980) Hořínka žije a tvoří v Praze. Jeho hudební jazyk je zaměřen na redukci použitých prostředků a průzračnost hudební struktury. Jako výchozí materiál používá často melodické linie, harmonii nebo rytmickou strukturu odvozenou z analýzy zvuku nebo hudby „bez copyrightu” (chorál, etnická hudba apod.). Ve … Read more

Vít Zouhar

Portrét skladatele Víta Zouhara. Listen to an excerpt on Bandcamp. Máte zájem o toto CD? Napište nám. (*1966) Český skladatel a muzikolog, přednáší na Univerzitě Palackého v Olomouci. Studoval kompozici na JAMU a Hochschule für Musik und darstellende Kunst Graz a hudební vědu na Masarykově univerzitě. Napsal šest oper a na šedesát instrumentálních skladeb včetně kompozic orchestrálních a komorních, dále tvoří zvukové instalace, audiovizuální skladby … Read more

Ivo Medek

Profil skladatele Ivo Medka. Listen to an excerpt on Bandcamp. Máte zájem o toto CD? Napište nám. (*1956) Absolvoval magisterské a poté i doktorské studium skladby na Janáčkově akademii múzických umění v Brně u Aloise Piňose. Na téže škole pedagogicky působí od roku 1999. V současnosti je profesorem kompozice a teorie kompozice, v letech 2002 až 2008 byl děkanem Hudební fakulty a od roku 2010 byl rektorem … Read more

Petr Kotík

Profil skladatele Petra Kotíka Listen to an excerpt on Bandcamp. Máte zájem o toto CD? Napište nám. (*1942) Skladatel, dirigent a flétnista Petr Kotík studoval v Praze a ve Vídni. Ještě na Pražské konzervatoři založil ansámbl pro novou hudbu Musica viva pragensis, s níž působil v letech 1961–64, a po návratu ze studií na vídeňské akademii pak QUaX Ensemble (1969–69). V roce 1970, krátce po svém příchodu … Read more

Ivana Loudová

Profil skladatelky Ivany Loudové. Listen to an excerpt on Bancamp. Máte zájem o toto CD? Napište nám. (*1941) Ivana Loudová absolvovala skladbu na pražské konzervatoři u Miloslava Kabeláče, na Hudební fakultě AMU u Emila Hlobila a v umělecké aspirantuře na HAMU opět u M. Kabeláče. V roce 1971 obdržela stipendium francouzské vlády a studovala v Paříži u Oliviera Messiaena a André Joliveta, současně absolvovala stáž v experimentálním studiu Centre … Read more