Luboš Mrkvička

Portrait of the composer Luboš Mrkvička. CD on Bandcamp! Luboš Mrkvička (*1978) Od roku 2006 je pedagogem na katedře skladby HAMU, kde vyučuje skladbu a teoretické předměty zaměřené na kompoziční techniky hudby 20. století. Od roku 2006 též působí jako učitel skladby na New York University v Praze. Po třech letech studií na Státní konzervatoři v Praze ve třídě Bohuslava … Read more

Milan Guštar

Portrét skladatele Milana Guštara. CD on Bandcamp! (*1963) Milan Guštar je skladatel, výtvarník, organolog, konstruktér elektronických a elektroakustických zařízení a programátor. Zabývá se interdisciplinárním výzkumem na pomezí vědy, techniky a umění, především matematickými a generativními principy v hudbě a umění, teorií tonálních systémů, elektronikou, informatikou a aplikovanou matematikou. Matematické principy a algoritmické postupy využívá od počátku 80. let také při vytváření svých hudebních kompozic, zvukových … Read more

Miloš Štědroň

Portrait of the composer Miloš Štědroň (*1942) CD na našem profilu Bandcamp. Miloš Štědroň je český skladatel, hudební vědec a pedagog. Vystudoval muzikologii a bohemistiku na Filosofické fakultě University J. E. Purkyně v Brně a skladbu na Janáčkově akademii múzických umění. Od sedmdesátých let 20. století působí jako pedagog na Masarykově univerzitě v Brně, kde byl roku 1994 jmenován profesorem. Je … Read more

Pavel Zemek

Portrait of the composer Pavel Zemek. CD / Digital download / Free streaming (*1957) Pavel Zemek (vlastním jménem Pavel Novák) je jedním z nemnoha skladatelů, o nichž lze bez rozpaků říct, že se vyznačují mimořádnou originalitou. Již po mnoho let se věnuje průzkumu možností jednohlasu (unisona), a to na ploše od drobných skladeb pro malé obsazení až po rozsáhlé orchestrální kompozice. Současně … Read more

Petr Cígler

Portrét skladatele Petra Cíglera. Listen to an excerpt on Bandcamp. Máte zájem o toto CD? Napište nám. (*1978) Petr Cígler je hudební skladatel, hornista a chemik. Kompozici formálně nestudoval a věnuje se jí cíleně ve spolupráci s interprety a festivaly. Hudba je pro něj protiváhou k jeho vědeckému povolání a inspiruje ho k práci (v současné době vede vědecký tým Syntetické nanochemie na Akademii věd ČR). … Read more

Miroslav Pudlák

Portrait of the composer Miroslav Pudlák. CD / Digital download / Free streaming (*1961) Vystudoval skladbu na Pražské konzervatoři a hudební vědu na Karlově univerzitě v Praze a na Université de Paris. V roce 1985 založil ansámbl pro soudobou hudbu Agon a vedl jej jako umělecký vedoucí do roku 1990. Od roku 1995 až dodnes jako skladatel a dirigent pravidelně pracuje … Read more

Slavomír Hořínka

Portrait of the composer Slavomír Hořínka. CD / Digital download / Free streaming (*1980) Hořínka žije a tvoří v Praze. Jeho hudební jazyk je zaměřen na redukci použitých prostředků a průzračnost hudební struktury. Jako výchozí materiál používá často melodické linie, harmonii nebo rytmickou strukturu odvozenou z analýzy zvuku nebo hudby „bez copyrightu” (chorál, etnická hudba apod.). Ve skladbách z poslední … Read more

Vít Zouhar

Portrait of the composer Vít Zouhar. CD / Digital download / Free streaming (*1966) Český skladatel a muzikolog, přednáší na Univerzitě Palackého v Olomouci. Studoval kompozici na JAMU a Hochschule für Musik und darstellende Kunst Graz a hudební vědu na Masarykově univerzitě. Napsal šest oper a na šedesát instrumentálních skladeb včetně kompozic orchestrálních a komorních, dále tvoří zvukové instalace, audiovizuální skladby a hudební … Read more

Ivo Medek

Portrait of the composer Ivo Medek. CD / Digital download / Free streaming (*1956) Absolvoval magisterské a poté i doktorské studium skladby na Janáčkově akademii múzických umění v Brně u Aloise Piňose. Na téže škole pedagogicky působí od roku 1999. V současnosti je profesorem kompozice a teorie kompozice, v letech 2002 až 2008 byl děkanem Hudební fakulty a od roku 2010 byl rektorem JAMU. … Read more

Petr Kotík

Portrait of the composer Petr Kotík. CD / Digital download / Free streaming (*1942) Skladatel, dirigent a flétnista Petr Kotík studoval v Praze a ve Vídni. Ještě na Pražské konzervatoři založil ansámbl pro novou hudbu Musica viva pragensis, s níž působil v letech 1961–64, a po návratu ze studií na vídeňské akademii pak QUaX Ensemble (1969–69). V roce 1970, krátce po svém příchodu do … Read more