Michal Nejtek

Máte zájem o toto CD? Napište nám. (*1977) Vystudoval konzervatoř v Teplicích, obor skladba (u Václava Bůžka) a klavír (u Věry Vlkové; absolvoval Concertem in F George Gershwina za doprovodu Severočeské filharmonie Teplice). Ve studiu skladby pak pokračoval na hudební fakultě AMU v Praze pod vedením Svatopluka Havelky. Jeho absolventskou prací byla komorní opera Dementia Praecox, premiérována v rámci Maratónu soudobé hudby … Read more