Jiří Kadeřábek

Portrét skladatele Jiřího Kadeřábka. Listen to an excerpt on Bandcamp. Máte zájem o toto CD? Napište nám. (*1978) Jiří Kadeřábek se narodil ve Zlíně do umělecky založené rodiny a velký vliv na něj zpočátku měla také silná a živá folklorní tradice tohoto regionu. Hrál, zpíval a později skládal jazzovou, rockovou a populární hudbu a věnoval se též literární, výtvarné, scénické a filmové tvorbě. Po přesunutí … Read more

Hanuš Bartoň

Portrét skladatele Hanuše Bartoně. Listen to an excerpt on Bandcamp. Máte zájem o toto CD? Napište nám. (*1960) Skladatel, klavírista, pedagog. Od roku 1975 studoval skladbu (Ilja Hurník) a klavír (Emil Leichner) na Pražské konzervatoři. Ve studiu pokračoval v letech 1981–1986 na hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze u Jiřího Pauera (skladba) a Jana Panenky (klavír). Své odborné vzdělání si … Read more

Petr Kofroň

Portrét skladatele Petra Kofroně. Listen to an excerpt on Bandcamp. Máte zájem o toto CD? Napište nám. (*1955) Petr Kofroň odešel v roce 1974 po absolutoriu gymnázia v Praze studovat skladbu na brněnskou Janáčkovu akademii múzických umění (třída Aloise Piňose). Vedle toho byl soukromým žákem Marka Kopelenta (1971–1979). V letech 1980–1988 učil teoretické předměty na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce … Read more

Michal Nejtek

Portrét skladatele Michala Nejtka. Listen to an excerpt on Bandcamp. Máte zájem o toto CD? Napište nám. (*1977) Vystudoval konzervatoř v Teplicích, obor skladba (u Václava Bůžka) a klavír (u Věry Vlkové; absolvoval Concertem in F George Gershwina za doprovodu Severočeské filharmonie Teplice). Ve studiu skladby pak pokračoval na hudební fakultě AMU v Praze pod vedením Svatopluka Havelky. Jeho absolventskou prací … Read more