4. týden festivalu Dny soudobé hudby: světové premiéry skladeb Milana Jíry, Jaroslava Krčka a Viléma Zelenky

Během 4. týdne festivalu Dny soudobé hudby se uskutečnily dva koncerty. Na prvním z nich, který se konal 25. listopadu v Galerii HAMU a jehož program sestával ze skladeb členů Zápodočeského hudebního centra Plzeň, Klubu moravských skladatelů Brno a Společnosti českých skladatelů, zazněly ve světové premiéře Šibeční písně op. 141 skladatele, hudebníka, dirigenta a sbormistra Jaroslava Krčka (*1939). Jedná se o melodramatickou suitu pro hlas a klavír na básně Christiana Morgensterna (1871-1914) v překladu Josefa Hiršala. Uvedli ji Karel Jakubů (hlas) a Jakub Škampa (klavír). Na programu byla rovněž česká premiéra Smyčcového kvartetu č. 1 mladého skladatele Jana Rösnera a dále skladby Jiřího Matyse, Jiřího Bezděka, Romany Schuldové, Pavla Blatného, Vlastimila Peška a Mojmíra Bárteka, které všechny zazněly v Praze poprvé.

Druhý koncert, který se uskutečnil o den později na stejném místě a na kterém zazněla díla členů Společnosti českých skladatelů a Tvůrčího centra AHUV (Asociace hudebních umělců a vědců ) Olomouc, zahájila světová premiéra skladby Podzimní nálady pro klavírní trio mladého skladatele a kytaristy Viléma Zelenky (*1987) v podání Janáčkova tria (Irena Herajnová – housle, Jan Keller – violoncello a Markéta Janáčková – klavír). Tento soubor premiéroval rovněž následující Sonatu pro housle, violoncello a klavír Milana Jíry (*1935). Součástí programu byla dále česká premiéra kompozice Alla Namada klavíristky Eleny Kordasové Kiral pro mezzosoprán a klavír a dále skladby Iva Bláhy, Milady Červenkové a Karla Husy.

Závěrečný koncert letošního ročníku festivalu se koná 30. listopadu.

 

Dny soudobé hudby

25. listopadu 2015, Galerie HAMU, Praha

          Jaroslav Krček: Šibeniční písně op. 141 (světová premiéra)

 

26. listopadu 2015, Galerie HAMU, Praha

          Vilém Zelenka: Podzimní nálady (světová premiéra)

          Milan Jíra: Sonata pro housle, violoncello a klavír (světová premiéra)