Vlastislav Matoušek: Kánon pro orchestr a tři hráče na šakuhači (světová premiéra)

Jedním z vrcholů jubilejního 10. ročníku International Shakuhachi Festivalu Prague, mezinárodního hudebního festivalu zasvěceného japonské bambusové flétně šakuhači, byl koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který se konal 5. června na Nové scéně Národního divadla. Událost pořádaná ve spolupráci s Pražským jarem představila publiku celkem čtyři skladby pro orchestr a tradiční japonské nástroje. Kromě děl známých japonských skladatelů (Akira Nishimura, Toru Takemitsu, Hirose Ryohei) to byl i Kánon pro orchestr a tři hráče na šakuhači předního českého odborníka na tento nástroj a zároveň prezidenta festivalu Vlastislava Matouška.

Skladbu z roku 1997 autor popisuje jako konceptuální kompozici v podobě magického tvaru spirály: „Zrcadlový, račí, hádankový, spirálový kánon s témbrem jako nejdůležitější složkou v kontrapozici a prolínání s pentatonickým kánonem s vlastnostmi Möbiovy pásky…” Sólových partů se ujali hráči na šakuhači Kifu Mitsuhashi, Christopher Yohmei Blasdel a Jim Franklin, SOČR hrál pod vedením Marka Ivanoviće. Kánon byl již druhou Matouškovou kompozicí, která byla v rámci festivalu premiérována; tou první bylo Rozpočitadlo provedené na zahajovacím koncertě.

Koncertu SOČRu předcházel ten samý den komorní koncert nazvaný ‘Čeští skladatelé píší pro shakuhachi’, na kterém byly premiérovány kompozice mladých českých skladatelů Daniela Chudovského, Soni Vetché, Jana Rösnera a Romana Zabelova.

 

5. června 2016, Nová scéna Národního divadla, Praha

International Shakuhachi Festival Prague, Pražské jaro

Vlastislav Matoušek: Kánon pro orchestr a tři hráče na šakuhači (světová premiéra)

Kifu Mitsuhashi, Christopher Yohmei Blasdel, Jim Franklin

Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dir. Marko Ivanović