Petr Fiala: Pocta Leoši Janáčkovi (světová premiéra)

9. listopadu 2023, 19:00, Besední dům, Brno

PETR FIALA 80 & BRAHMS 190

Petr Fiala: Pocta Leoši Janáčkovi pro varhany a orchestr (světová premiéra na objednávku Filharmonie Brno)

Petr Kolař – varhany, Filharmonie Brno, dir. Robert Kružík