Nové varhanní kompozice Karla Martínka

4. června 2023, 19:00, katedrála Sv. Václava, Olomouc

Forfest

Karel Martínek: Svatodušní mše pro varhany (k poctě O. Messiaena) – světová premiéra

Karel Martínek: Devět meditací nad tajemstvím nejsvětější Trojice – světová premiéra

Karel Martínek – varhany