Hudební současnost: nové skladby Pavla Nesita a Markéty Dvořákové

5. června 2023, 18:00, Koncertní sál Fakulty umění Ostravské univerzity, Ostrava

Hudební současnost: Z Michiganu do Ostravy

Pavel Nesit: Verše. Píseň pro soprán, hoboj, housle a klavír na text Vojtěcha Martínka (světová premiéra)

Markéta Dvořáková: Chci zastavit čas. Tři písně pro soprán a hoboj na texty Daniely Džorove-Waldhans (světová premiéra)

Eva Dřízgová-Jirušová – soprán, Marlen Vavříková – hoboj, Petr Maceček – housle, Eliška Novotná – klavír