Dny soudobé hudby: týden první

2. listopadu odstartoval v Praze 27. ročník festivalu Dny soudobé hudby, který je pořádán Společností českých skladatelů. Letos se v jeho rámci uskuteční celkem 9 koncertů, na kterých zazní 55 skladeb soudobých českých autorů.

Zahajovací koncert proběhl v malostranském kostele Panny Marie pod Řetězem. Byly na něm uvedeny i čtyři skladby ve světových premiérách, z toho tři komorní a jedna sborová. První byla Sedmero roubení Stanislava Jelínka (*1945) pro mezzosoprán a varhany, kterou provedli Dana Dubová a Drahoslav Gric. Následovaly Čtyři eseje Pavla Trojana (*1956) pro trubku a varhany v podání Viléma Hofbauera a Petra Čecha. Diaphonii Milana Křížka (*1926) zahráli houslista František Jaroš a violoncellista Marek Babka. Koncert byl zakončen premiérou kompozice Ubi caritas / Kde Bůh, tam láska skladatele a kytaristy Viléma Zelenky (*1987), která zazněla v podání Ženského pěveckého sboru Bubureza a pod vedením Miloslavy Vítkové. Kytarového partu se ujal Lukáš Vencovský. Kromě toho během večera zazněly skladby Františka Fialy a Jana Fily.

O den později proběhl v těch samých prostorách další, tentokrát čistě sborový koncert. Byl pořádán ve spolupráci se Společností pro duchovní hudbu a zazněly na něm vítězné skladby ze soutěže, kterou společnost pořádá. Z nich byly ve světové premiéře uvedeny Chvalte Hospodina všechny národy Jana Bernátka (*1950), Dignus est Agnus Petra Chaloupského (*1964), Ave Maria Michaela Korbičky (*1979) a Moteto (žalm 44) Jana Vrkoče (*1969). Z nesoutěžních skladeb se hrály Diptych Christus factus est et Magnificat Olgy Ježkové (*1956), ve které se jako sólista na trubku představil Walter Hofbauer, a Missa Campanarum pro ženský sbor a audiozáznam Radka Rejška (*1959). Rejškova skladba zazněla v podání sboru Pražští pěvci pod vedením Stanislava Mistra, ve zbylých skladbách vystupoval Pražský katedrální sbor vedený Josefem Kšicou a Miloslavou Vítkovou.
Dny soudobé hudby
2. listopadu 2016, kostel Panny Marie pod Řetězem, Praha
Světové premiéry:
Stanislav Jelínek: Sedmero roubení
Pavel Trojan: Čtyři eseje
Milan Křížek: Diaphonia
Vilém Zelenka: Ubi Caritas / Kde Bůh, tam láska
3. listopadu 2016, kostel Panny Marie pod Řetězem, Praha
Světové premiéry:
Radek Rejšek: Missa Campanarum
Olga Ježková: Diptych Christus factus est et Magnificat
Jan Bernátek: Chvalte Hospodina všechny národy
Petr Chaloupský: Dignus est Agnus
Michael Korbička: Ave Maria
Jan Vrkoč: Moteto (žalm 44)