Martin Klusák: Předjaří (světová premiéra)

Na posledním koncertě Orchestru BERG, který se konal 31. října v Anežském klášteře, byla ve světové premiéře uvedena audiovizuální kompozice Předjaří skladatele Martina Klusáka (*1987). Právě touto skladbou balancující na hranici hudby a filmu autor zároveň úspěšně ukončil studium skladby na HAMU ve třídě Ivany Loudové.

„Vycházím z představy komplexního audiovizuálního díla inspirovaného pomalým tempem hudebního ambientu (ale také neoficiálním žánrem ambientního filmu),” uvedl Klusák, „přičemž hudební složka je už od prvních konceptů pevně provázána s filmovou a obě ze sebe navzájem vycházejí a vytvářejí mezi sebou různé vztahy a kontrapunkty.” Autory dalších děl na programu, která zazněla v české premiéře, byli litevská skladatelka Egidija a estonský skladatel Erkki-Sven Tüür. Orchestr dirigoval jako obvykle jeho šéfdirigent Peter Vrábel. 

 

31. října 2016, Anežský klášter, Praha

Martin Klusák: Předjaří (světová premiéra)

Orchestr BERG, dir. Peter Vrábel