Dny soudobé hudby: týden čtvrtý a pátý

Během čtvrtého týdneho Dnů soudobé hudby se uskutečnily hned tři koncerty. Všechny se konaly v prostorách pražské HAMU a z dvaceti na nich uvedených skladeb jich celých patnáct zaznělo světové premiéře.

Program koncertu 21. listopadu se skládal pouze z komorních skladeb. Po Paletách a stínování Jiřího Bezděka (*1961), které zaznělo v provedení známých interpretů Jitky Hosprové (viola) a Ladislava Horáka (akordeon), následovala premiéra Klavírního tria Pro Anežku Romany Schuldové (*1965). To přednesli houslista Martin Kos, violoncellistka Hana Vítková a klavírista Štěpán Kos. V druhé půlce večera pak byly premiérovány kompozice Primavera Luboše Sluky (*1928), které zahráli populární Vilém Veverka a Kateřina Englichová, Dialog na sonety W. Shakespeara Josefa Marka (*1948) v obsazení Petr Stach – recitace, Markéta Cukrová – mezzosoprán, Daniel Wiesner – klavír a také Smyčcový kvartet č. 5 Jiřího Temla (*1935) v podání Sedláčkova kvarteta.

23. listopadu proběhl koncert komorního orchestru Archioni Plus, který pod vedením Michala Macourka premiéroval nejprve Poctu tvůrcům Jaromíra Dadáka (*1930) s Lumírem Vaňkem na sólový fagot, následované Concertem grossem Milana Jíry (*1935) s flétnistkou Kateřinou Macourkovou Hlaváčovou a klavíristkou Boženou Englerovou. Po přestávce program otevřel dvojkoncert pro sólovou pikolu, tubu, smyčce a bicí Pražské Tubopiccolarium Ondřeje Kukala (*1964). Dirigoval sám autor, sólových partů se ujali Dana Hegerová (pikola), Luděk Hradec (tuba) a Markéta Mazourová (bicí nástroje). Koncert uzavřely skladby Piknik Pavla Hrabánka (*1946) s Markétou Mazourovou – vibrafon a Hanou Müllerová – harfa a Zakřivená zrcadla Michala Müllera (*1956) s hobojistkou Janou Kopicovou.

O den později byla premiérována Konopa pro ženský hlas a capella Jana Vičara (*1949), kterou zazpíval sbor Bubureza vedený Miloslavou Vítkovou, dále Small Pieces Jana Kučery (*1977) pro vibrafon (opět Markéta Mazourová), Hledání Vojtěcha Mojžíše (*1949) pro lesní roh (Monika Čeřovská) a klavír (Jaroslav Šaroun), Tři charakteristické etudy Milady Červenkové (*1947) v podání klavíristky Markéty Janáčkové a na závěr Pastorale Víta Micky (*1935), kterou na klavír přednesl sám autor doprovázený hobojistkou Dorotheou Chudou.

Závěrečný koncert festivalu se uskutečnil 30. listopadu. Premiérovány na něm byly Krystaly Jitky Nečasové Nardelli (*1960, Tomáš Víšek – klavír), Sonata per violoncello e pianoforte Jiřího Laburdy (*1931, Petr Nouzovský – violoncello, Yukie Ichimura – klavír), Dvě allegretta Miroslava Kubičky (*1951, Petr Budín – fagot, Daniel Wiesner – klavír), Neodbytné Ges Edvarda Schiffauera (*1942, Alexandr Starý – klavír) a Preludium, Fuga a Toccata Ivana Zelenky (*1941, Petr Nouzovský – violoncello, Ladislav Horák – akordeon).

21. listopadu 2016, Galerie HAMU

Jiří Bezděk: Palety a stínování

Romana Schuldová: Klavírní trio Pro Anežku

Luboš Sluka: Primavera (Doteky jara)

Josef Marek: Dialog na sonety W. Shakespeara

Jiří Teml: Smyčcový kvartet č. 5

 

23. listopadu, Sál Martinů, HAMU

Jaromír Dadák: Pocta tvůrcům

Milan Jíra: Concerto grosso

Ondřej Kukal: Pražské Tubopiccolarium

Pavel Hrabánek: Piknik

Michal Müller: Zakřivená zrcadla

 

24. listopadu, Galerie HAMU

Jan Vičar: Konopa

Milan Kučera: Small Pieces

Vojtěch Mojžíš: Hledání

Milada Červenková: Tři charakteristické etudy

Vít Micka: Pastorale

 

30. listopadu, Galerie HAMU

Jindra Nečasová Nardelli: Krystaly

Jiří Laburda: Sonata per violoncello e pianoforte

Miroslav Kubička: Dvě allegretta

Edvard Schiffauer: Neodbytné Ges

Ivan Zelenka: Preludium, Fuga a Toccata