Dny soudobé hudby: premiéry skladeb Lukáše Hurníka, Olgy Ježkové, Otomara Kvěcha a Pavla Trojana

3. a 4. listopadu proběhly první dva koncerty 26. ročníku festivalu Dny soudobé hudby pořádaného Společností českých skladatelů AHUV (Asociace hudebních umělců a vědců). Zaznělo na nich dohromady pět světových premiér v podání jak již etablovaných, tak i mladých, talentovaných interpretů. Oba koncerty se konaly v pražském Kostele sv. Klimenta.

Na prvním z koncertů, pořádaném ve spolupráci se Společností pro duchovní hudbu, měli diváci možnost slyšet světové premiéry Sonáty pro varhany č. 5 Otomara Kvěcha (*1950) v podání Ireny Chřibkové a Diptychu – Christus factus est et Magnificat pro smíšený sbor a trubku Olgy Ježkové (*1956), kterou přednesl Pražský katedrální sbor pod vedením sbormistra Josefa Kšicy a trumpetista Walter Hofbauer. Program doplňovaly skladby Jaromíra Dadáka, Jiřího Kabáta, Luboše Sluky a Pavla Jurkoviče. O den později byly ve světové premiéře uvedeny skladby Ninna Nanna pro flétnu a varhany Lukáše Hurníka (*1967) v podání Evy Myslivcové a Ivany Michalovičové a Čtyři kusy pro sopránový saxofon a akordeon Pavla Trojana (*1956), které zahráli saxofonista Pavel Fiedler a akordeonista Ladislav Horák. Dále zazněly kompozice Jana Vičara, Pavla Kopeckého, Martina Klusáka a Michala Müllera. Další koncerty festivalu se budou konat ve dnech 9., 12., 18., 19., 25., 26. a 30. listopadu.

 

3. a 4. listopadu 2015, Kostel sv. Klimenta, Praha

Dny soudobé hudby

Otomar Kvěch: Sonáta pro varhany č. 5

Olga Ježková: Diptych – Christus factus est et Magnificat pro smíšený sbor a trubku

Lukáš Hurník: Ninna Nanna pro flétnu a varhany

Ivan Zelenka: Elegie a Rondo pro flétnu a kytaru

Pavel Trojan: Čtyři kusy pro sopránový saxofon a akordeon