Dny soudobé hudby: nové skladby Lukáše Hurníka, Davida Lukáše, Věry Čermákové, Ondřeje Kukala, Jiřího Laburdy a Jana Bernátka

27. listopadu 2023, 19:00, modlitebna Českobratrské církve evangelické, Praha-Vinohrady

Dny soudobé hudby

Lukáš Hurník: Knížka něžností pro soprán a klavír (světová premiéra)
Bronislava Smržová – soprán, Ivana Michalovičová – klavír

David Lukáš: Sakura pro flétnu a klavír (světová premiéra)
Adéla Vrátilová – flétna, Stanislav Mühlfait – klavír

Věra Čermáková: The Stories č. 6 a 4 pro shakuhachi – japonskou flétnu (světová premiéra)
Petr Matuszek – shakuhachi

Ondřej Kukal: Ho-Kla-Fa-Kla (světová premiéra)
In modo camerale (Jana Brožková – hoboj, Ludmila Peterková – klarinet, Jaroslav Kubita – fagot, Daniel Wiesner – klavír)

Jiří Laburda: Sonata No. 2 per organo solo „Parabolae Sti Francisci“ (světová premiéra)
Linda Sítková – varhany

Jan Bernátek: Magnificat pro sbor a varhany (světová premiéra)
Bach-Collegium Praha, sbormistr Jiří Mátl, Linda Sítková – varhany