3. týden festivalu Dny soudobé hudby: premiéry skladeb Věry Čermákové, Martina Kučery, Jiřího Laburdy, Davida Lukáše, Josefa Marka, Markéty Mazourové a Vojtěcha Mojžíše

Během třetího týdne festivalu Dny soudobé hudby se uskutečnily dva koncerty, na nichž bylo uvedeno ve světových premiérách celkem sedm skladeb českých skladatelů a skladatelek. Oba večery se, stejně jako předchozí týden, konaly v prostorách HAMU.

Koncert 18. listopadu, který se konal ve spolupráci se Sdružením pro soudobou hudbu Přítomnost, zahájila kompozice V Ráji – neobvyklý hudební obraz skladatelky a hráčky na bicí nástroje Markéty Mazourové (*1974) v podání autorky. Ta následně premiérovala na tympány i Vzývání Martina Kučery (*1965). Na pódiu ji posléze vystřídali saxofonisté Christian Segmehl, Pavel Fiedler a Pavel Škrna, aby představili skladbu The Landscapes / Krajiny Věry Čermákové (*1961). Poslední premiérou večera byla Sonata per violino e pianoforte Jiřího Laburdy (*1931) v podání Pavla Kudeláska a Daniela Wiesnera. Na koncertě dále zazněla díla Milana Báchorka a Jana Málka.

O den později, 19. listopadu, otevřela večer složený z děl členů Společnosti českých skladatelů skladba Josefa Marka (*1948) s názvem Momenti discreti I. – Sogni e realtà pro hoboj a harfu v podání známých interpretů Viléma Veverky a Kateřiny Englichové. Následoval koncertní melodram na texty Guillauma Apollinaira pro mužský hlas, bicí, harfu a klavír Noční tma Davida Lukáše (*1981). Ten uvedli Marek Pavlíček, Mikhail Pashayev, Hedvika Mousa Bacha a Miroslav Sekera. Poslední světovou premiérou večera byl 3. smyčcový kvartet Vojtěcha Mojžíše (*1949) nazvaný Pod vlastním krovem, který zahrálo Kvarteto Martinů. Na programu dále byly skladby Jana Kasala, Jitky Koželuhové, Víta Micky a Tomáše Svobody.

 

Dny soudobé hudby

18. listopadu 2015, Galerie HAMU, Praha

        Markéta Mazourová: V Ráji

        Martin Kučera: Vzývání

        Věra Čermáková: The Landscapes / Krajiny

        Jiří Laburda: Sonata per violino e pianoforte

 

19. listopadu 2015, Galerie HAMU, Praha

        Josef Marek: Momenti discreti I. – Sogni e realtà

        David Lukáš: Noční tma

        Vojtěch Mojžíš: Pod vlastním krovem