Velikonoční festival duchovní hudby: Tenebrae

27. března 2024, 21:00, Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Brno
TENEBRAE I
Lukáš Hurník – prvních devět responsorií (světová premiéra)
Zdeněk Klauda – první tři Lamentace proroka Jeremiáše a Miserere (světová premiéra)

28. března 2024, 21:00, Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Brno
TENEBRAE II
Tomáš Krejčí – druhých devět responsorií (světová premiéra)
Jaroslav Pelikán – druhé tři Lamentace proroka Jeremiáše a Miserere (světová premiéra)

29. března 2024, 21:00, Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Brno
TENEBRAE III
Ondřej Múčka – třetích devět responsorií (světová premiéra)
Jiří Miroslav Procházka – třetí tři Lamentace proroka Jeremiáše a Miserere (světová premiéra)

Kristýna Fílová, Zuzana Čurmová, Alžběta Symerská, Ondřej Holub, Jiří Miroslav Procházka – zpěv, Zdeněk Klauda, Tomáš Krejčí, Ondřej Múčka – varhany