Skladatelská soutěž Opus ignotum

X. ročník Mezinárodní skladatelské soutěže pro pěvecké sbory

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) vyhlašuje skladatelskou soutěž k obohacení repertoáru pěveckých těles.

Poslání soutěže: Pořadatelé si kladou za cíl iniciovat vznik nových, kompozičně výrazných a přitom interpretačně dostupných děl, jež by se mohla stát repertoárovým přínosem pro neprofesionální pěvecká tělesa.

Uzávěrka skladatelské soutěže pro středoškolské a dospělé pěvecké sbory: 31. května 2022 Uzávěrka skladatelské soutěže pro dětské pěvecké sbory: 31. května 2023

Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Jandová, odborný pracovník NIPOS-ARTAMA +420 778 702 375,

Web: www.nipos.cz/opus-ignotum-zakladni-informace/