Robert Hejnar: Lorelei (světová premiéra)

Orchestr BERG odehrál 2. května koncert v karlínském kostele sv. Cyrila a Metoděje. Jeho součástí byla i světová premiéra kompozice Lorelei skladatele Roberta Hejnara (*1969), která svým baladickým námětem vytvářela zajímavý myšlenkový protipól k duchovním Sequentii Arvo Pärta a Sedmi slovům Sofie Gubaiduliny.

Název skladby odkazuje na stejnojmennou báseň Heinricha Heineho, která je inspirovaná staroněmeckou pověstí o vodní nymfě. Ta sedávala na skále u Rýna a svým zpěvem umocněným ozvěnou vábila lodníky do záhuby; ve skladbě jsou tak slyšet jak nymfin zpěv a vodní peřeje, tak témata tragičnosti a fatality. Lorelei, psanou pro sólové housle, orchestr a klavír, autor věnoval památce slovenské pěvkyně a pedagožky Emílie Chudovské. Houslového partu se ujal Jan Fišer, celý koncert dirigoval Pavel Šnajdr.

 

2. května 2017, kostel sv. Cyrila a Metoděje, Praha

Sedm

Robert Hejnar: Lorelei (světová premiéra)

Jan Fišer – housle, Orchestr BERG, dir. Pavel Šnajdr