Petr Bakla: Something with something else III (světová premiéra)

V Ostravě se jako předznamenání blížících se Ostravských dnů uskutečnil sólový koncert německého violoncellisty a člena Ostravské bandy Matthiase Lorenze. Uspořádala jej umělecká organizace PLATO Ostrava, která momentálně sídlí v prostorách bývalého hobby-marketu Bauhaus; právě tam Lorenz 15. května přednesl Nomos Alpha legendárního Iannise Xenakise a zároveň kompozici Something with something else III Petra Bakly, která zazněla ve světové premiéře.

Římská trojka v názvu odkazuje na skutečnost, že se jedná o třetí, violoncellovou verzi skladby, která existuje ještě v podobě pro sólové housle a violu. Nejedná se ovšem o pouhé transpozice, ale o zcela odlišné kusy, které sdílejí pouze společný kompoziční princip. Nutno dodat, že to bylo úplně poprvé, co zazněla jakákoliv z těchto částí. Bakla na koncertě zároveň vystoupil i jako moderátor, kdy se sólistou vedl dialog o jeho zkušenostech s Nomos Alpha i Xenakisovou hudbou obecněji.

 

15. května 2017, Bauhaus, Ostrava

Petr Bakla: Something with something else III (světová premiéra)

Matthias Lorenz – violoncello