Petr Bakla: Major Thirds (světová premiéra)

Jako předzvěst letošních Ostravských dnů nové hudby se uskutečnil 25. dubna mimořádný koncert ve zcela vyprodaném Českém centru New York. Ředitel festivalu Petr Kotík na něm se svým souborem The Orchestra of the S.E.M. Ensemble představil unikátní program složený z děl skladatelů z AACM (Association for the Advancement of Creative Musicians) – Muhala Richarda Abramse, George Lewise a Roscoe Mitchella – a autorů spojených s newyorskou avantgardou – Christiana Wolffa, Jacksona Mac Low, samotného Kotíka a Petra Bakly.

Skladba posledně jmenovaného českého skladatele byla jednou z těch, které zazněly ve světové premiéře. Komorní Major Thirds vznikla na společnou objednávku newyorského Českého centra a Ostravských dnů, na kterých si také v srpnu odbyde premiéru evropskou. Jak napovídá název, Bakla se v kompozici zabývá velkou tercií; tonální složka skladby je tvořena právě jen tímto intervalem, který postupně zaznívá v různých tempových a texturálních obměnách. Skladbu přednesli newyorský Momenta Quartet s klavíristou Josephem Kuberou. Z Kotíkových děl pak zazněla Music for 3 z roku 1964 napsaná na památku skladatele Jana Rychlíka.

 

25. dubna, Bohemian National Hall, New York

Effects New York – Ostrava

Petr Bakla: Major Thirds (světová premiéra)

Momenta Quartet, Joseph Kubera – klavír