Jan Kučera: Intrada a Arietta (světová premiéra)

14. října 2023, 10:30, Sál Martinů, Praha

Český spolek pro komorní hudbu

Jan Kučera: Intrada a Arietta (světová premiéra)

Kateřina Javůrková – lesní roh, Pavel Svoboda – varhany