František Gregor Emmert: 25. symfonie pro violu, varhany, mezzosoprán a smyčce (světová premiéra)

1. června proběhla v brněnském kostele sv. Augustina premiéra 25. symfonie K tobě byl poslán anděl nedávno zesnulého skladatele Františka Gregora Emmerta (1940-2015). Provedl ji soubor Ensemble Opera Diversa pod vedením Ondreje Olose s mezzosopranistkou Jarmilou Balážovou, violistou Miilanem Paľou a varhaníkem Markem Paľou.

Emmert je autorem nezvykle velkého množství symfonií (26), většina z nichž se zabývá duchovní tematikou, především pak katolickou vírou a mystikou. Čtyřvětá 25. symfonie není výjimkou; již její název odkazuje k mariánské modlitbě svaté Kateřiny Sienské, ze které autor vybral verše ke zhudebnění druhé věty. Text dále čerpá z Žalmu 80 a z jedné z modliteb německé křesťanské spisovatelky Gertrudy von Le Fort. Dílo bylo dokončeno v roce 2012.

 

1. června 2017, kostel sv. Augustina, Brno

František Gregor Emmert: 25. symfonie pro violu, varhany, mezzosoprán a smyčce (světová premiéra)

Ensemble Opera Diversa, dir. Ondrej Olos, viola – Milan Paľa, varhany – Marek Paľa, mezzosoprán – Jarmila Balážová