Petr Wajsar: Zbývá jen píseň (světová premiéra)

Petr Wajsar (*1978) je na Pražském jaru oblíbeným autorem. Jen v tomto roce festival uvedl hned dvě světové premiéry jeho skladeb – kromě Harpsycho, povinného kusu ve 2. kole cembalové soutěže, to byla i Zbývá jen píseň, která zazněla 1. června ve Studiu Hrdinů Veletržního paláce na koncertě orchestru BERG.

Kompozice měla od festivalu toto zadání: “na Brittenova Průvodce mladého člověka orchestrem navázat perspektivou současného mladého posluchače a optikou hudby počátku 21. století”. Zvolený název, Zbývá jen píseň, odkazuje na bestseller Alexe Rosse, který vypráví dějiny hudby 20. století, což je přesně to, co ve skladbě dělá i Wajsar. Pohodlně usazen v křesle před orchestrem jeden po druhém komentuje výrazné hudební proudy a momenty 20. století, od Druhé vídeňské školy přes Pařížskou šestku, Janáčkovy nápěvky mluvy, Polskou školu či vztah hudby a politiky na příkladu Lady Macbeth Mcenského újezdu Dmitrije Šostakoviče až po americký minimalismus.  Jeho stylizovaný projev doprovází videoprojekce, a především orchestr hrající hudbu napodobující zvuk každého ze zvolených hudebních směrů. Skladba je tak především popularizačního charakteru a bude zajímavé sledovat, zda se uchytí na běžném koncertním repertoáru, nebo spíše na specializovaných akcích, jako jsou např. výchovné koncerty. Orchestr dále přednesl Respire pro 11 nástrojů, video a elektroniku Pierra Jodlowského a skladbu, která sklidila asi největší úspěch, zvukově nesmírně barevný Koncert pro beatboxera a orchestr skotské skladatelky Anny Meredith. Za zdravotně indisponovaného Petera Vrábela zaskočil na dirigentském stupínku Jan Kučera.

 

1. června 2017, Veletržní palác, Praha

Pražské jaro

Petr Wajsar: Zbývá jen píseň pro zpívajícího herce, soprán a komorní orchestr (světová premiéra)

Veronika Vítová, Petr Wajsar, Orchestr BERG, dir. Jan Kučera