Dny soudobé hudby: nové skladby Iva Bláhy, Kateřiny Horké a Jana Bernátka

20. října 2022, 19:00, kostel sv. Klimenta, Praha

Dny soudobé hudby: Duchovní hudba

Ivo Bláha: Vábení pro klarinet (světová premiéra)
Anna Paulová – klarinet

Kateřina Horká: Canticum Nativitatis pro smíšený sbor a harfu (světová premiéra)
Komorní smíšený sbor Pražští pěvci, sbormistr Stanislav Mistr, Hedvika Mousa Bacha – harfa

Jan Bernátek: Laudate Dominum pro smíšený sbor a varhany (světová premiéra)
Komorní smíšený sbor Pražští pěvci, sbormistr Stanislav Mistr, Drahoslav Gric – varhany