Daniel Skála: Mea confessio (světová premiéra)

19. října 2022, 19:00, kostel sv. Václava, Ostrava

Hudební současnost

Daniel Skála: Mea confessio. Soudobé oratorium s novoliturgickými a staroduchovními texty (světová premiéra)

Libreto: Daniel Skála, Tomáš Volkmer

Meta extraction ensemble, Canticum Ostrava ansámbl, sbormistr Jurij Galatěnko, dir. Daniel Skála