Zdeněk Král: Magdalenka (světová premiéra)

28. listopadu 2021, 17:00, Besední dům, Brno

Podzimní koncert Kantilény

Zdeněk Král: Magdalenka, cyklus dětských sborů na texty Jiřího Jelínka (světová premiéra)

Magdalenka (mladší přípravné oddělení), Marek Paľa – klavír, Anežka Moravčíková – kontrabas, Lukáš Krejčí – vibrafon a perkuse, sbormistryně Veronika Novosádová