Speinshart, Německo. Michal Rataj: Missa Abstracta

Kompozice Missa Abstracta Michala Rataje doprovázela v sobotu 26. března otevření umělecké instalace výtvarníka Patrika Hábla v historickém komplexu Speihartského kláštera v Bavorsku. Ta, inspirována tzv. Screen Tearing – roztržením či narušením obrazu filmového pásu nebo monitoru obrazovky -, spočívá v zakrytí celého oltářního prostoru hlavní lodi kostela monumentálním, pro tuto příležitost speciálně vytvořeným plátnem, kdy průzor bude nabízet pouze štěrbina uprostřed. Plátno v na místě zůstane po dobu padesáti dnů, od Božího hodu velikonočního do Letnic.

K vytvoření elektroakustické Missy Abstracta, jejíž první verze vznikla v roce 2013, sbíral Rataj po dobu deseti let rozmanité zvuky v kostelích celého světa. Jeho zájem se přitom stále více přesouval směrem k těm, které při běžné návštěvě nevnímáme – vrzání lavic, skřípění dveří, pokašlávání návštěvníků, zvuky vznikající manipulací s liturgickým nádobím… Zvuky čtyřicetiminutové kompozice jsou rovněž podbarveny klavírem. „Uvědomil jsem si, že tyto zvuky mě oslovují více a pro celý spirituální kontext mi připadají důležitější než ty, které jsou liturgii ‘vlastní’,” uvedl autor. „Nahrávky duchovních projevů v rozličných jazycích vytváří nádhernou polyfonii kulturních, emocionálních a náboženských postojů.” Po koncertě Hábl a kurátorka Eva Čapková návštěvníkům představili celý projekt. Spolupořadatelem akce bylo České centrum Mnichov.

 

26. března 2016, Klosterkirche Speinshart, Speinshart, Německo

Screen Tearing. Instalace Patrika Hábla k příležtosti období půstu a Velikonoc

Michal Rataj: Missa Abstracta