Pavel Zemek Novák: Posledních sedm slov (světová premiéra)

Během letošního 25. ročníku brněnského Velikonočního festivalu duchovní hudby byla ve světové premiéře uvedena kompozice Posledních sedm slov skladatele Pavla Zemka Nováka. Zahájila třetí z festivalových koncertů nazvaný “Tichý Hymnus”, který se konal 22. března ve fukncionalistických prostorách kostela sv. Augustina a v rámci kterého zazněla v podání souboru Ensemble Opera Diversa pod vedením Gabriely Tardonové výhradně soudobá evropská díla s duchovní tematikou.

Posledních sedm slov je již šestou skladbou odrážející autorovo úsilí o ztvárnění obsahu Sedmi slov Kristových na Kříži, ale vůbec první, ve které bylo použito i vokální složky, a to na text velkopátečních Výčitek. Důležitá je symbolika čísla 7 – ze sedmi částí skladby jsou všechny s výjimkou té prostřední tvořeny ze sedmi sedmidobých taktů – a rovněž čísla 3, která se dle autora odráží v rozhovoru tří melodických linií a třídilné stavbě střední části. Během večera dále zazněla hudba Toivo Tuleva (Estonsko), Matthiase Pintschera (Německo) a Alise Piňose; celý koncert byl zakončen další Zemkovou kompozicí, Tichým Hymnem z roku 1997, podle kterého byl celý komorně laděný koncert i pojmenován.

 

22. března 2016, kostel sv. Augustina, Brno

Velikonoční festival duchovní hudby

Pavel Zemek Novák: Posledních sedm slov (2015) – světová premiéra

Ensemble Opera Diversa, dir. Gabriela Tardonová