Ostravské dny: premiéry skladeb Petra Bakly a Marie Nečasové

28. srpna 2023, 19:00, Trojhalí Karolina, Ostrava

Ostravské dny: Ostravská banda I

Petr Bakla: Diptych (světová premiéra)

Marie Nečasová: Over (světová premiéra)

Ostravská banda, dir. Bruno Ferrandis / Johannes Kalitzke / Jiří Rožeň