Ostravské dny: premiéra klavírního koncertu Petra Bakly

26. srpna 2021, 19:00, Trojhalí Karolina, Ostrava

Ostravské dny

Ostravská banda II

Petr Bakla: Koncert pro klavír č. 2 (světová premiéra)

Miroslav Beinhauer – klavír, Ostravská banda, dir. Bruno Ferrandis