Nové klavírní skladby Miroslava Pudláka a Hanuše Bartoně

13. dubna 2021, 19:00, online z kostela sv. Vavřince, Praha

645. Úterek Umělecké besedy

Miroslav Pudlák: Passacaglia pro klavír (světová premiéra)

Hanuš Bartoň: 8 etud pro klavír (světová premiéra)

Hanuš Bartoň – klavír