Martin Smolka: The Name Emmanuel (světová premiéra)

Součástí patnáctého ročníku uměleckého a environmentálního Baltic Sea Festivalu, který se konal poslední srpnový týden ve Stockholmu, byla i světová premiéra nové sborové kompozice skladatele Martina Smolky. The Name Emmanuel vznikla příma na objednávku festivalu a zazněla 27. srpna v koncertní síni Berwaldhallen v podání Sboru Švédského rozhlasu pod vedením jeho sbormistra Petera Dijkstry.

Název skladby je odvozen z novozákonního citátu proroka Izajáše, který zvěstuje narození Krista: “…a dají mu jméno Emanuel, to znamená ‘Bůh s námi’.” Koncert, na kterém dále zazněla díla Nany Forte, Svena-Davida Sandströma a Alfreda Schnittkeho, živě nahrávala švédská rozhlasová stanice P2. Záznam je po dobu jednoho měsíce od koncertu dostupný na https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/943155?programid=4427 (The Name Emmanuel od 9:34).

 

27. srpna 2017, Berwaldhallen, Stockholm

Baltic Sea Festival

Martin Smolka: The Name Emmanuel (světová premiéra)

Sbor Švédského rozhlasu, dir. Peter Dijkstra