Lukáš Sommer: Koncert pro harfu a orchestr (česká premiéra)

26. května 2018, Dvořákova síň, Rudolfinum, Praha

Pražské jaro

Lukáš Sommer: Koncert pro harfu a orchestr (česká premiéra)

Jana Boušková – harfa, PKF – Prague Philharmonia, dir. Zbyněk Müller