Lenka Nota: Jsem kněžna bláznů (světová premiéra)

Brněnský Ensemble Opera Diversa představil 17. listopadu v Mozartově sále Reduty operní prvotinu ve Vídni trvale žijící skladatelky a muzikoložky Lenky Nota Jsem kněžna bláznů. Její hlavní hrdinkou je Božena Němcová, jejíž příběh do libreta sepsala známá česká dokumentaristka Olga Sommerová.

„Božena je přítelkyní všech českých žen, které nerezignovaly na touhu po osobní i společenské svobodě,” uvedla Sommerová. „Inspiruje nás k odvaze myslet a konat jinak, než se od nás žen od věků očekávalo, nacházet svou identitu a sebeúctu.” Spisovatelku ztělesnila mezzosopranistka Jarmila Balážová, v mluvené roli jejího manžela vystoupuje herec Lukáš Rieger a další postavy ztvárnil čtyřčlenný sbor ve složení Tereza Maličkayová, Pavla Radostová, Martin Javorský a Aleš Janiga. Komorní orchestr řídila šéfdirigentka EOD Gabriela Tardonová. Děj se odehrává celý v nepříliš opečovávané kuchyni spisovatelky, která se „pro tvorbu nemohla věnovat domácnosti, stejně jako se pro domácnost nemohla věnovat tvorbě”¹… Představení je prvním počinem z nového dramaturgického cyklu Diversy “Žena v hlavní úloze”.

 

17. a 18. listopadu 2017, Reduta, Brno

Lenka Nota: Jsem kněžna bláznů (světová premiéra)

Libreto: Olga Sommerová

Režie: Kristiana Belcredi, hudební nastudování: Gabriela Tardonová

 

¹Boris Klepal, “Recenze: Opera o Boženě Němcové od Olgy Sommerové nezapře zkušenou dokumentaristku ani její sympatie”, Hospodářské noviny, https://art.ihned.cz/klasicka-hudba-a-opera/c1-65959980-sommerova-nota-nemcova-jsem-knezna-blaznu-ensemble-opera-diversa-reduta-brno-recenze