Jiří Lukeš: Bukolika (světová premiéra)

Jihočeská filharmonie zahájila svou 37. sezónu 13. září koncertem v budějovickém divadelním sále Metropolu. Jeho součástí byla i světová premiéra nové kompozice skladatele a akordeonisty Jiřího Lukeše.

Jak napovídá název, hlavní inspirací Bukoliky jsou jevy běžně přítomné v přírodě (déšť, vítr, mlha…). Podle autora se nicméně nejedná o realizaci zvukomalby, ale o použití gestiky, hybnosti a “zvukové hustoty” těchto jevů v konceptuální rovině. Po premiéře byly dále na programu Koncert pro housle a orchestr e moll Felixe Mendelssohna-Bartholdyho s hvězdným Josefem Špačkem, Havanaise Camilla Saint-Saënse a Symfonie č. 4 Arthura Honeggera. Filharmonii dirigoval její šéfdirigent Jan Talich.

 

13. září 2017, Metropol, České Budějovice

Jiří Lukeš: Bukolika (světová premiéra)

Jihočeská filharmonie, dir. Jan Talich