Jaroslav Pelikán: Confessiones II (světová premiéra)

18. prosince 2023, 19:30, Barokní refektář Profesního domu MFF UK, Praha

PKF – Prague Philharmonia: Komorní cyklus K

Jaroslav Pelikán: Confessiones II (světová premiéra na objednávku PKF – Prague Philharmonia)

Lucie Hilscherová – mezzosoprán, Jindřich Pavliš – klarinet, Ondřej Martinovský – viola, Miroslav Sekera – klavír