Jan Vičar: ŽÍtkovské bohyně (světová premiéra)

Moravská filharmonie Olomouc na svém abonentním koncertě 10. prosince uvedla ve světové premiéře skladbu Žítkovské bohyně skladatele a muzikologa Jana Vičara (*1949). Tato symfonická fantazie je inspirována přírodou Bílých Karpat a literárními pracemi kněze Josefa Hofera, národopisce Jiřího Jilíka a spisovatelky Kateřiny Tučkové, která především svým stejnojmenným románem z roku 2012 vyvolala silnou vlnu zájmu o tyto ženy obdařené výjimečnými, snad i nadpřirozenými schopnostmi. Pěveckého partu ve třetí části skladby se ujala mezzosopranistka Barbora Martínková-Polášková. 

Kromě Žítkovských bohyní, které večer zahájily, zazněly na koncertě nazvaném ‘Česká hudba v interpretaci mladých Čechů’ rovněž Mazurek pro housle a orchestr Antonína Dvořáka, rapsodie pro housle a orchestr Cikán Maurice Ravela (oba se sólistkou Julií Svěcenou) a Symfonie č. 2 Es dur Zdeňka Fibicha. Moravskou filharmonii Olomouc řídil nadějný mladý dirigent Marek Štilec.

 

10. prosince 2015, Reduta, Olomouc

Jan Vičar: Žítkovské bohyně (2015) – světová premiéra

Moravská filharmonie Olomouc, dir. Marek Štilec, mezzosoprán: Barbora Martínková-Polášková