Ivo Medek: Alter-Ego. Koncert pro basklarinet, klavír a orchestr (světová premiéra)

Během závěrečného koncertu jubilejní 70. sezóny Moravské filharmonie Olomouc, který nesl název “Pocta české hudbě”, zazněla ve světové premiéře kompozice Alter-Ego skladatele a zároveň rektora JAMU Ivo Medka (*1956). Jako sólisté, pro které Medek tento dvojkoncert pro basklarinet, klavír a orchestr přímo psal, se představili vynikající britský basklarinetista specializující se na soudobou a experimentální tvorbu Gareth Davis a skladatelova manželka, úspěšná klavíristka a skladatelka Sára Medková.

Alter ego, tedy “druhé já”, Medek chápe jako přirozenou součást bytí, se kterou pracovaly i mnohé přírodní národy během svých rituálů. „Narozdíl od těchto dávných dob však dnes do našich životů vstupuje stále více další zásadní faktor, soustavný tlak vyvolaný vnějším světem deformující v nás mnohé, dříve přirozené,” uvedl autor. „Soužití obou sólových nástrojů je vystavováno agresím orchestru, které vytváří rozkol a nesoulad, jež je znovu inaugurován v klidných částech této jednověté skladby.” Na programu koncertu byly rovněž suita z filmu Císařův slavík Václava Trojana a Symfonie č. 7 d moll Antonína Dvořáka. Moravskou filharmonii Olomouc řídil Petr Vronský.

 

7. dubna 2016, Reduta, Olomouc

Ivo Medek: Alter-Ego. Koncert pro basklarinet, klavír a orchestr (světová premiéra)

Gareth Davis – basklarinet, Sára Medková – klavír

Moravská filharmonie Olomouc, dir. Petr Vronský