Hudební současnost: nové skladby Pavla Nesita a Daniela Poledňáka

6. října 2022, 18:00, Knihovna města Ostravy / pobočka J. Trnky Mariánské hory, Ostrava

Hudební současnost: Koncert ostravských skladatelů I

Pavel Nesit: Léto, píseň pro baryton, housle a akordeon na slova Vojtěcha Martínka (světová premiéra)

Daniel Poledňák: Fantasie pro fagot a klavír (světová premiéra)

Daniel Poledňák: Básník, píseň pro baryton, housle a akordeon (světová premiéra)

Adam Grygar – baryton, Daniela Grygarová – housle, Marcela Kysová- akordeon, Jan Soukup – fagot, Eva Sýkorová – klavír