Hongkong rozezněla hudba Leoše Janáčka a Antonína Dvořáka

Na 45. ročníku prestižního mezinárodního festivalu Hong Kong Arts Festival, který probíhá od 16. února do 18. března, se představil i soubor Národního divadla Brno. Ve velkém sále Hongkongského kulturního centra, jehož kapacita čítá bezmála 1,600 míst, vystoupil celkem čtyřikrát dvakrát s Janáčkovou Věcí Makropulos, dále s jeho Sinfoniettou, Věčným evangeliemGlagolskou mší a jednou také se Stabat Mater Antonína Dvořáka.

Operu o nesmrtelnosti uvedl soubor pod taktovkou Marka Ivanoviće 23. a 25. února. Jednalo se o inscenaci Davida Radoka z roku 2014 se švédskou sopranistkou Annelenou Persson v hlavní roli; dále se na jevišti objevili například Petr Levíček (Vítek), Eva Štěrbová (Kristina), Svatopluk Sem (Jaroslav Prus), Aleš Briscein (Albert Gregor) či Jana Hrochová (komorná). Poslední dva jmenovaní vystoupili i 26. února jako sólisté ve Dvořákově Stabat Mater společně s Pavlou Vykopalovou a Jiřím Sulženkem. Ivanoviće na dirigentském stupínku vystřídal Jaroslav Kyzlink, který řídil i koncert 28. února sestávající ze zmiňovaných třech známých Janáčkových děl. V ansámblu sólistů Brisceina nahradil Peter Berger, sólových nástrojových partů se ujali varhaník Petr Kolař a houslistka Lenka Koplová. Se sborem repertoár nazkoušel Pavel Koňárek. 

 

Hong Kong Arts Festival

23. a 25. února: Věc Makropulos (režie: Alfréd Radok, hudební nastudování Marko Ivanović)

26. února: Stabat Mater (dir. Jaroslav Kyzlink)

28. února: Sinfonietta, Věčné evangelium, Glagolská mše (dir. Jaroslav Kyzlink)

Operní soubor, orchestr a sbor Národního divadla Brno