Forfest: nové skladby Jiřího Gemrota a Karla Hinera

21. června 2020, kostel sv. Mořice, Kroměříž

Forfest

Jiří Gemrot: Zjevení anděla, scéna pro housle a varhany (světová premiéra)

Karel Hiner: Meditace k Duchu Svatému (světová premiéra)

Bohuslav Matoušek – housle, Karel Hiner – varhany