Play of Light and Darkness: New pieces by Tomáš Pálka, Jiří Lukeš, and Michaela Pálka Plachká

22 October 2022, 7pm, Dietrichstein tomb, Mikulov

Silberbauer’s Musical Podyjí: Play of Light and Darkness

Tomáš Pálka: Human Consciousness and Secret of Death (world premiere)

Jiří Lukeš: Postscriptum (world premiere)

Michaela Pálka Plachká: Metamorphosis: Laurel Tree world premiere)

Kateřina Málková – organ, Petr Hojač – trumpet, Josef Škarka – bass, Iva Kružíková – mezzosoprano, Jan Razima – dance, Vladimír Burian + students of the Janáček Academy – light design